StoryEditor

Susza omija woj. małopolskie

W szóstym okresie raportowania tj. od 11 maja do 10 lipca 2021 r. średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła –102 mm. W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w analizowanym okresie susza rolnicza wystąpiła we wszystkich województwach, poza małopolskim.
19.07.2021., 09:07h

Zjawisko dotyczy 10 upraw, tj.:

  • rzepaku i rzepiku,

  • zbóż jarych,

  • krzewów owocowych,

  • kukurydzy na ziarno,

  • kukurydzy na kiszonkę,

  • roślin strączkowych,

  • zbóż ozimych,

  • truskawek,

  • warzyw gruntowych,

  • tytoniu.

Zdecydowanie największe niedobory wody odnotowano w województwie pomorskim, w którym susza wystąpiła w 10 uprawach (patrz mapa). Nieco mniejsze zagrożenie wystąpiło w woj. wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, w których stwierdzono jej wystąpienie w 8 uprawach. Suszę stwierdzono także w województwie łódzkim, opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim dla 7 upraw. Natomiast w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubuskim, lubelskim, dolnośląskim oraz podkarpackim notowano niedobory wody, w których stwierdzono suszę dla 5 upraw. W województwie śląskim stwierdzono suszę tylko w jednej uprawie (rzepaku i rzepiku).

Największy deficyt wody dotyczył upraw rzepaku

W szóstym okresie raportowania największy zasięg suszy rolniczej występował w rzepaku i rzepiku. Suszę w tych uprawach odnotowano w 1013 gminach Polski. W uprawach zbóż jarych zjawisko wystąpiło w 352 gminach, w kukurydzy na ziarno i kiszonkę w 302, w uprawach roślin strączkowych w 169, w zbożach ozimych. w 140.

[bie]

Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. maj 2024 23:55