StoryEditor

Susza rolnicza w Polsce: rośnie zasięg suszy i skala strat

W czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2023 r. średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą wynosiła –137 mm. W wyniku występujących warunków wilgotnościowych IUNG stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski.
27.06.2023., 12:06h

Susza rolnicza w Polsce

Deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył się powodując, że niedobór wody występował w całym kraju. Największy deficyt wody notowano na terenie Pojezierza i Pobrzeża Kaszubskiego, Równiny Słupskiej, Wysoczyzny Damnickiej, Żuław od –230 do –249 mm (patrz mapa poniżej). Bardzo duży niedobór wody notowano również na Pojezierzu Pomorskim, Mazurskim, Wielkopolskim oraz na Nizinie Wielkopolskiej i w zachodniej części Niziny Mazowieckiej od –160 do –229 mm.

Rośnie zasięg suszy i skala strat


Susza rolnicza, powodująca obniżenie plonów przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych, występowała na terenie wszystkich województw, poza podkarpackim. Zjawisko objęło wszystkie monitorowane uprawy, tj.:
 • zbóż jarych,
 • zbóż ozimych,
 • krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • rzepaku i rzepiku,
 • roślin strączkowych,
 • kukurydzy na ziarno,
 • kukurydzy na kiszonkę,
 • drzew owocowych,
 • tytoniu,
 • warzyw gruntowych,
 • chmielu,
 • ziemniaka,
 • buraka cukrowego.

Najbardziej ucierpiały zboża jare


Największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw zbóż jarych. Suszę notowano w 1623 gminach (ponad 65% gmin Polski), na obszarze 52% gruntów ornych kraju (patrz mapka poniżej; straty w plonach dla I kategorii gleb). W zbożach ozimych notowano ją w 1471 gminach (ponad 59% gmin), a w rzepaku i rzepiku w 1321 gminach. Wśród roślin strączkowych zjawisko stwierdzono w 1267 gminach, w kukurydzy na ziarno i kiszonkę w 1222, w uprawach ziemniaka w 21, a w buraku cukrowym w 5.
Na glebach I kategorii podatności na suszę straty powyżej 90% odnotowano w powiatach: lęborskim (96%), wejherowskim (92%), sopockim (92%), a powyżej 80% w chełmińskim (85%), gdańskim (82%), nowodworskim (85%), puckim (81%), gdyńskim (86%), elbląskim (81%) i kolskim (81%).
[bie]
Janusz Biernacki
Autor Artykułu:Janusz Biernackiredaktor „top agrar Polska”, specjalista w zakresie uprawy i nawożenia roślin.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. maj 2024 15:45