StoryEditor

Warto pamiętać o ważności badania technicznego opryskiwaczy i szkoleniu z zakresu stosowania środków ochrony roślin!

Inspektorzy Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypominają o konieczności wykonania okresowego badania technicznego opryskiwaczy polowych i sadowniczych. Już wkrótce przeprowadzane będą kontrole w tym zakresie. Warto też sprawdzić, czy szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin jest jeszcze ważne!
15.02.2023., 13:02h
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, opryskiwacze polowe i sadownicze powinny przejść okresowe badania techniczne. Starszy sprzęt należy badać co 3 lata, nowy ma nieco więcej czasu, bo badania wykonuje się po 5 latach od zakupu. Maszyna taka powinna być również skalibrowana, czyli wyregulować odpowiednio takie parametry jak:
 • prędkość robocza opryskiwacza,
 • dawka cieczy roboczej,
 • ciśnienie robocze opryskiwacza,
 • prawidłowy dobór rozpylaczy.
Inspekcja może sprawdzić nie tylko techniczny stan opryskiwacza, ale także skontrolować rolnika pod względem posiadania odpowiednich i aktualnych uprawnień do profesjonalnego stosowania środków ochrony roślin.

Czytaj także:  Badanie techniczne opryskiwacza przed sezonem. Gdzie można je wykonać?

Kto musi posiadać ukończone szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin?

Obowiązkowi odbycia kursu stosowania środków ochrony roślin podlegają docelowo 4 grupy użytkowników:
 • Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin, czyli każda osoba, która stosuje pestycydy w toku swojej działalności zawodowej, w tym techników, operatorów, osoby samozatrudnione np. w sektorze rolnym.
 • Sprzedawcy środków ochrony.
 • Doradcy rolniczy.
 • Osoby prowadzące badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
Ukończenia takiego kursu upoważnia do zakupu środków ochrony wszystkich klas toksyczności dla użytkowników profesjonalnych. Wyjątkiem są preparaty służące do gazowania jak np. Quickphos, na który trzeba posiadać osobne szkolenie z zakresu fumigacji.

Kurs taki zakończony jest egzaminem, a uzyskane w ten sposób uprawnienia obowiązują przez okres 5 lat od daty wystawienia zaświadczenia.

Czy rolnik może mieć niesprawny opryskiwacz i być bez szkolenia ze stosowania środków ochrony roślin?

Rolnik może oczywiście posiadać niesprawny opryskiwacz lub nie posiadać ważnego szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin o ile nie zajmuje się w swoim gospodarstwie ochroną roślin sam, lecz np. korzysta w tym zakresie z usług innego rolnika lub firmy i potrafi to udokumentować. Zdarza się też, że sam rolnik - właściciel gospodarstwa, nie posiada ważnych uprawnień w tym zakresie, ale ma je np. jego syn lub pracownik. który zajmuje się ochroną roślin w gospodarstwie.

Co podlega inspekcji PIORiN podczas kontroli w gospodarstwie?

Przypomnijmy jeszcze, co podlega kontroli podczas inspekcji PIORiN, oprócz ważnego badania technicznego opryskiwacza i posiadania aktualnego szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin, kontroli podczas inspekcji PIORiN podlegają:
 • Struktury zasiewów, wraz z gruntami dzierżawionymi.
 • Przedstawienie ewidencji zabiegów, uwzględniając integrowaną ochronę roślin do trzech lat wstecz. Forma prowadzenia ewidencji jest dowolna, ponieważ nie została ona jednoznacznie określona.
 • Przedstawieniu zaświadczenia o zdaniu pustych opakowań po środkach ochrony roślin.
 • Przedstawieniu informacji o warunkach przechowywania środków ochrony roślin, które są weryfikowane przez inspektora na miejscu.
 • Kontroler może również sprawdzić zapas środków, które są wykorzystywane do neutralizacji ewentualnych wycieków, czy magazyn posiada instrukcję BHP, listę telefonów alarmowych, a także opisy znaczenia piktogramów, symboli i znaków ostrzegawczych, które umieszczone są na opakowaniach preparatów.
Więcej szczegółowych informacji przedstawiliśmy TUTAJ. 
Bernat Patrycja
odeka.pl/WIR/ior.poznan
fot. Envato.Elements
Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
28. luty 2024 07:07