Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Co podlega niezapowiedzianej kontroli PIORiN w gospodarstwie?

Obrazek

Zgodnie z ustawą kontrola w gospodarstwie wykonywana przez PIORiN nie jest zapowiadana, a rolnik zobowiązany jest ją przyjąć. Co podlega kontroli podczas inspekcji? Wyjaśniamy.

Patrycja Bernat18 stycznia 2023, 07:00

Kontrola wykonywana przez pracowników inspekcji PIORiN zgodnie z ustawą nie jest zapowiadana. Rolnik natomiast zobowiązany jest ją przyjąć, jedynie z ważnych względów, kiedy właściciel gospodarstwa nie może uczestniczyć w wizytacji, jest możliwe ustalenie nowego terminu.

Co podlega inspekcji podczas kontroli w gospodarstwie?

Kontroli podczas inspekcji PIORiN podlegają:

 • Struktury zasiewów, wraz z gruntami dzierżawionymi.
 • Posiadanie aktualnego szkolenia ze stosowania środków ochrony roślin. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest ważne przez okres 5 lat.
 • Przedstawienie protokołu badania opryskiwacza lub faktury za zakup nowego opryskiwacza. Nowy sprzęt musi mieć wykonane badanie nie później niż 5 lat po jego nabyciu. Sprawność techniczna powinna być badana nie rzadziej niż co 3 lata.
 • Przedstawienie informacji na temat kalibracji opryskiwacza i przez kogo została wykonana. Okresową kalibrację należy wykonywać co 3 lata podczas atestacji, którą przeprowadza uprawiony diagnosta.
 • Przedstawieniu ewidencji zabiegów, uwzględniając integrowaną ochronę roślin do trzech lat wstecz. Forma prowadzenia ewidencji jest dowolna, ponieważ nie została ona jednoznacznie określona. Ewidencja powinna zawierać następujące informacje:
  - Oznaczenie lub nazwę, które pozwolą na identyfikację danego pola,
  - Powierzchnie danej uprawy,
  - Powierzchnie, na której zastosowano środek ochrony roślin,
  - Termin wykonania zabiegu,
  - Nazwę handlową preparatu, którego użyto do wykonania zabiegu,
  - Dawkę preparatu, którego użyto do wykonania zabiegu,
  - Powód wykonania zabiegu.
 • Przedstawieniu zaświadczenia o zdaniu pustych opakowań po środkach ochrony roślin. Pamiętajmy, że puste opakowania po ś.o.r. oddajemy bezpłatnie do punktu sprzedaży, który w następnej kolejności przekaże je profesjonalnej firmie, która zajmuje się utylizacją odpadów. Nie musi to również być ten sam punkt, w którym dokonaliśmy zakupu. Musi być to jednak punkt, który uczestniczy w Systemie PSOR.

Czytaj także: Czy śmieci mogą kosztować Cię utratę dopłat?

 • Przedstawieniu informacji o warunkach przechowywania środków ochrony roślin, które są weryfikowane przez inspektora na miejscu.
  Środki ochrony muszą przechowywane być w oryginalnych opakowaniach, w taki sposób, aby nie miały one w żaden sposób kontaktu z żywnością czy paszą. Należy również wyeliminować spożycie tych preparatów przez zwierzęta, muszą być niedostępne dla osób trzecich, a także dzieci. Wyeliminowane powinno być również ryzyko skażenia środowiska naturalnego w czasie awarii, a także ewakuacji. W momencie kiedy rolnik, kupuje i zużywa środki ochrony roślin na bieżąco, możliwe jest na ten czas umieszczenie ich w zamykanej na klucz szafce czy skrzyni, przykładowo metalowa szafa, która wykonana jest z materiału nienasiąkliwego, ognioodpornego, a także ze stabilnym dnem. Szafka, w której trzymamy preparaty, znajdować powinna się w bezpiecznej odległości od źródeł ciepła czy ujęć wody. Natomiast jeżeli zmuszeni jesteśmy do przechowywania większej ilości środków ochrony roślin, zmuszeni jesteśmy do zaadaptowania do tego celu oddzielnego pomieszczenia, czy wybudowania osobnego budynku. Taki magazyn zlokalizowany powinien być w miejscu, w którym nie grozi skażenie ujęć wody. Drzwi zewnętrze z napisem: „Magazyn środków ochrony roślin”, a także „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
  W budynku regały powinny być wykonane z metalu, a na nich środki ustawione w następujący sposób:
  - na wyższych półkach granulaty oraz proszki,
  - na niższych półkach emulsje, płyny oraz zawiesiny.
  - opakowania znacznie większe i cięższe, ustawić można na paletach, tak żeby nie stały one bezpośrednio na podłodze, aby uniemożliwić wchłanianie wilgoci.
  W magazynie powinno się znaleźć również miejsce na opróżnione opakowania, a także wentylacja. Jeżeli do magazynu mają dostęp pracownicy, powinny być dla nich przygotowane środki ochrony indywidualnej, a także apteczka pierwszej pomocy.
 • Kontroler może również sprawdzić zapas środków, które są wykorzystywane do neutralizacji ewentualnych wycieków, czy magazyn posiada instrukcję BHP, listę telefonów alarmowych, a także opisy znaczenia piktogramów, symboli i znaków ostrzegawczych, które umieszczone są na opakowaniach preparatów. (W większości nie są to jednak wymogi prawne, ale zalecenia ekspertów, dzięki którym możemy uniknąć powodów do naliczania kar).

Jak podkreślają inspektorzy PIORiN, jest to sprawdzenie z wywiązywania się rolników z obowiązków nałożonych na nich przez przepisy, a nie celowe nękanie.


opr. Bernat Patrycja
na pods. WIR
fot. Envato.ElementsPicture of the author
Autor Artykułu:Patrycja Bernat
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)