StoryEditor

Wiele nowości i zmian w firmie Syngenta

Syngenta przeszła prawdziwą transformację. Ponownie wydzieliły się dwa piony, tj. chemia i nasiona, każdy ze swoją strukturą. Oprócz nowości personalnych w szeregach Syngenty, pojawi cały szereg nowości produktowych, przybyło sporo środków ochrony roślin, ale jest także jedna zaskakująca nowość.
15.06.2022., 17:06h

Najważniejsza zmiana zaszła u sterów firmy w Polsce, które od Marka Łuczaka, przejął Dariusz Sip. Segmentem nasion natomiast zarządzać będzie Sylwia Kańtoch.

W segmencie środków ochrony roślin pojawiło się całkiem sporo nowych produktów. Jest to m.in. nowy fungicyd Treso do ochrony rzepaku w fazie kwitnienia zawierający substancję fludioksonil (500 g/kg). Preparat jest dedykowany szczególnie do walki ze sprawcą zgnilizny twardzikowej i zdaniem przedstawicieli firmy, wpisuje się w strategię antyodpornościową w walce z tą chorobą. Treso zarejestrowany jest w rzepaku ozimym, ale też w zastosowaniu małoobszarowym, m.in. w rzepaku jarym, gorczycy, soi, lnie czy konopiach.

Nowe insektycydy

Nowością jest także rozszerzenie rejestracji fungicydu Tern (fenpropidyna) o burak cukrowy oraz spodziewane rozszerzenie rejestracji o blisko 20 upraw insektycydu Karate Zeon. W segmencie insektycydów pojawi się nowy środek, tj. Voliam, który zawiera chlorantraniliprol (200 g/l). Zarejestrowany jest m.in. w kukurydzy przeciwko omacnicy, ziemniaku przeciwko stonce, ale także w warzywach oraz sadach i jagodnikach.

W kukurydzy firma pochwaliła się rejestracją drugiej zaprawy, tj. Fortenza, obok znanej już Force. Zawiera ona cyjanotraniliprol (600 g/l). Wykazuje działanie układowe i zarejestrowana jest w kukurydzy zwykłej przeciwko rolnicom, a w kukurydzy cukrowej dodatkowo przeciwko drutowcom i słonecznicy orężówce.

Pierwszy biostymulator w ofercie

W tym sezonie po raz pierwszy w ofercie firmy pojawił się także biostymulator o nazwie Quantis, który rekomendowany jest do stosowania w celu obniżenia stresu roślin wywoływanego przez suszę w kukurydzy, rzepaku, ziemniaku i zbożach, ale także w truskawkach. Zawiera on 1% azotu całkowitego, 0,9% azotu organicznego, 9,3% potasu (w przeliczeniu na K2O) oraz 4,6% wapnia (w przeliczeniu na CaO).

Więcej na temat nowości w ofercie Syngenta opowie dr hab. Katarzyna Rębarz.

 

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 01:04