StoryEditor

Wracają zaprawy neonikotynoidowe w rzepaku!

Minister rolnictwa udzielił czasowo zezwolenia kryzysowego na zastosowanie zapraw nasiennych z grupy neonikotynoidów do zaprawiania nasion rzepaku – poinformowało Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych.
10.07.2018., 14:07h

– Jesteśmy wdzięczni ministrowi Ardanowskiemu, że tak szybko zareagował na nasz apel, ponieważ wprowadzenie derogacji na stosowanie neonikotynoidów leżało wyłącznie w gestii krajowego ministra rolnictwa, a do tej pory wszyscy zasłaniali się Brukselą – mówił Juliusz Młodecki (na zdjęciu), prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski przychylił się do wniosku KZPRiRB o czasowe zezwolenie stosowania zapraw neonikotynoidowych (owadobójczych) w rzepaku. Jest to promyczek nadziei w tym tak trudnym dla rolników, szczególnie ze względu na silną suszę wiosenną.

– Nie wykorzystujemy w pełni potencjału w zakresie produkcji rzepaku w Polsce, którego uprawa nie tylko dostarcza oleju na cele spożywcze i biopaliwowe, ale także cennej paszy białkowej w postaci śruty zawierającej 34% białka. Bez stabilnej produkcji rzepaku nie da się w Polsce zrealizować ambitnego planu większego uniezależnienia się od importu soi – podkreśla Juliusz Młodecki.

Jedną z głównych przyczyn stagnacji i trudności w ustabilizowaniu zbiorów na ponad 3 mln ton, bo taki jest już teraz krajowy potencjał rynkowy rzepaku, jest brak skutecznej jego ochrony przed szkodnikami w okresie jesiennym.

Zdaniem KZPRiRB, tegoroczne warunki pogodowe mogą sprzyjać zwiększonej presji szkodników, które uszkadzając rośliny zmniejszają ich mrozoodporność, tym samym narażając rolników na straty. Decyzja Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego dotycząca czasowego zezwolenia na stosowanie zapraw neonikotynoidowych stwarza szansę na poprawę sytuacji i zwiększenie efektywności, także tej ekonomicznej uprawy rzepaku w Polsce.

Pod koniec czerwca br. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował przygotowaną na zlecenie Komisji Europejskiej ocenę zasadności wydania przez 7 innych krajów Unii Europejskiej (Bułgaria, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Rumunia i Węgry) czasowych zezwoleń kryzysowych dotyczących zapraw z grupy neonikotynoidów.

W zdecydowanej większości EFSA stwierdziła, że zezwolenia te były w pełni uzasadnione. Zgoda na stosowanie zapraw przez polskich producentów rzepaku nie jest więc odosobnionym przypadkiem w Europie i nie powinna budzić zastrzeżeń organizacji ekologicznych. Wręcz przeciwnie, skuteczność zapraw powoduje, że liczba zabiegów ochronnych i ilość stosowanych środków ochrony rzepaku spadnie, również z korzyścią dla opłacalności jego uprawy.

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. marzec 2024 07:56