StoryEditor

Zadeklarowałeś międzyplony ścierniskowe? Terminy siewu, zbioru i deklaracje w przypadku zmian

Jeśli zadeklarowałeś międzyplony ścierniskowe we wniosku o przyznanie płatności jako elementy proekologiczne, musisz obowiązkowo wykonać dwa działania. Zobacz terminy i odstępstwa w przypadku niedochowania terminów siewu lub zbioru.
08.08.2022., 11:08h

Międzyplony ścierniskowe (dla gosp. powyżej 15 ha) zadeklarowane we wniosku o dopłaty bezpośrednie w 2022 należy wysiać od 1 lipca do dnia 20 sierpnia, a rośliny lub mieszanka powinny być utrzymane na polu do 15 października lub przez okres co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki. Jeśli złożymy do ARiMR oświadczenie o wysianiu międzyplonu do 7 dni po jego wysiewie (najpóźniej 27 sierpnia), to możemy go zlikwidować po 8 tygodniach od zasiania. Jeśli tego nie zrobimy, to musimy go utrzymać na polu do 15 października.

W skład mieszanki międzyplonu ścierniskowego muszą wchodzić co najmniej 2 gatunki roślin należące do poniższych grup:  

 • zbóż,
 • oleistych,
 • pastewnych,
 • bobowatych drobnonasiennych,
 • bobowatych grubonasiennych,
 • miododajnych.

Warto pamiętać, że mieszanka nie może być utrzymywana jako uprawa w plonie głównym w roku następującym po roku jej wysiania. Wzór oświadczenia znajduje się poniżej:

Oświadczenie o okolicznościach dokonania zmiany we wniosku o przyznanie płatności za zazielenienie (O-18/01)
6​_O​_18​_Oświadczenie​_przyczyny​_zmiany​_w​_zazielenieniu​_2022.pdf 0.34MB

Oświadczenie o terminie wysiewu międzyplonu ścierniskowego (O-23/01) - wzór do wykorzystania
O​_23​_Oświadczenie​_o​_terminie​_wysiewu​_międzyplonu​_ścierniskowego​_2022.pdf 0.34MB

Oświadczenie powinno zawierać następujące elementy:

 • Imię i nazwisko/pełną nazwę rolnika,
 • Numer identyfikacyjny rolnika,
 • Pełny teryt działki ewidencyjnej, na której położony jest element proekologiczny,
 • Nazwa i oznaczenie elementu proekologicznego wskazanego we wniosku,
 • Data wysiewu mieszanki w międzyplonie ścierniskowym.

Jak dokonać zmian w międzyplonie ścierniskowym i poinformować Agencję?

Zmiany w deklarowanych obszarach proekologicznych są możliwe pod warunkiem, że nie zmienia się ich odsetek (EFA jako procentowy udział upraw m.in. 5 % całkowitej powierzchni kwalifikującej się do płatności) w porównaniu do powierzchni gruntów ornych jaki był ustalony przy składaniu wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Jeśli chcemy dokonać zmian należy wypełnić powyższe oświadczenia i są dwie możliwości ich złożenia. Pierwsza, tradycyjna – papierowa wersja złożona w biurze powiatowym ARiMR lub poprzez aplikację eWniosek Plus. Należy dokonać zmiany konkretnej uprawy we wniosku oraz załączyć skan oświadczenia. Mamy wówczas pewność, że otrzymamy dopłaty bezpośrednie.  

Jakie międzyplony ścierniskowe wysiać?

Jeśli coś poszło nie tak jak zakładaliśmy, możesz zmienić mieszankę. Rzetelnie podchodzącym do międzyplonów zależy na dużej masie korzeniowej i niekoniecznie sporej nadziemnej. Najlepiej zatem dobierać gatunki, które głęboko się korzenią, co daje im szansę na znalezienie wody nawet w suchszych warunkach oraz takich, które nadmiernie nie wyrastają. Warto sprawdzić, co teraz opłaca się siać jako międzyplon ścierniskowy!

Co się stanie jeśli nie wysiejesz międzyplonu i nie poinformujesz ARiMR?

Może zdarzyć się taka sytuacja, że ze względu na wystąpienie siły wyższej nie wysiejesz międzyplonu. W przypadku wystąpienia siły wyższej, która może mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności czy spełnienie wymagań zazielenienia, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach wraz z załączonymi dokumentami np. protokołem szacowania szkód, obowiązkowo opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia. Koniecznie trzeba zażądać potwierdzenia przyjęcia takiego zawiadomienia – np. na kopii dokumentu. 

Termin na zawiadomienie ARiMR to 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik jest w stanie wykonać taką czynność oraz dostarczyć dowody potwierdzające wystąpienie siły wyższej.

oprac. dkol 
Fot. Kolasińska
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. czerwiec 2024 03:24