StoryEditor

70% gleb w UE w złym stanie? Komisja Europejska planuje nowe przepisy

Według Komisji Europejskiej 70% gleb w UE jest w złym stanie. W związku z tym chce ona zebrać obszerne dane i, w razie potrzeby, zalecić środki mające na celu poprawę stanu gleby.
06.07.2023., 16:07h
Komisja Europejska podejmuje kolejną próbę ochrony gleb w UE. Zgodnie z wnioskowanym przez KE projektem dyrektywy glebowej, „wszystkie gleby powinny być w dobrej kondycji do 2050 roku”. W tym celu we wniosku zawarto definicję terminu „zdrowie gleby”. Komisja planuje ustanowić ramy monitorowania. Jednocześnie chce ustanowić zasady zrównoważonego zarządzania glebą i rekultywacji zanieczyszczonych terenów.

Najpierw ocena stanu gleby

Zgodnie z wnioskiem KE, państwa członkowskie powinny najpierw ocenić, a następnie monitorować stan zdrowia wszystkich gleb na swoim terytorium. W oparciu o wyniki prób gleby, władze i właściciele gruntów mają podjąć działania w celu poprawy jakości gleby, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Według brukselskiego organu dotyczy to między innymi rodzaju i sposobu praktyk rolniczych. Wspomniane słowa kluczowe obejmują dywersyfikację upraw, czy rolnictwo precyzyjne.

Zwiększenie żyzności gleby = wyższe plony

Komisja jest przekonana, że takie podejście skutecznie wesprze rolników w utrzymaniu lub zwiększeniu żyzności uprawianych przez nich gleb, a tym samym również plonów. Co więcej, zużycie wody i składników odżywczych zostanie zminimalizowane. Według organu UE dane dotyczące gleby umożliwią również lepszą analizę trendów dotyczących susz, retencji wody i erozji. Pozwoli to również na lepsze zapobieganie klęskom żywiołowym i zarządzanie nimi.

KE: 70% gleb w złym stanie

Według KE, około 60-70% wszystkich gleb w UE jest obecnie w złym stanie. Co więcej, procesy degradacji będą kontynuowane. Władze w Brukseli uzasadniają ogólnounijne podejście faktem, że przyczyny i konsekwencje wykraczają poza granice państw. Wynikające z tego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, środowiska, klimatu, bezpieczeństwa żywnościowego i jakości wody również musiałyby być rozwiązywane w skoordynowany sposób.

Dyrektywa glebowa po raz drugi

Obecny wniosek dotyczący dyrektywy jest drugą próbą ustanowienia przez Brukselę unijnych ram ochrony gleby. W rzeczywistości kompetencje w tym zakresie należą do państw członkowskich. Około dziesięć lat temu planowany wniosek Komisji dotyczący unijnego prawa glebowego nie powiódł się z powodu gwałtownego sprzeciwu niektórych państw członkowskich, w tym Niemiec. A jak będzie tym razem?

Oprac. na podstawie www.topagrar.com
Fot. Envato Elements
Dominika Mulak
Autor Artykułu:Dominika Mulak Dziennikarka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 08:37