StoryEditor

Ardanowski: Europa powinna zawiesić wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu

Jest to oczywiście spowodowane obecną sytuacja w Europie i wojną, która toczy się na Ukrainie. A ta odbije się nie tylko na tym kraju, ale także na bezpieczeństwie żywnościowym całej wspólnoty europejskiej. O czym mówił podczas swojego wystąpienia na VII Międzynarodowym Forum Sektora Wołowiny Jan Krzysztof Ardanowski.
14.03.2022., 10:03h

Należy wstrzymać realizację Zielonego Ładu, aby zająć się produkcją żywności

Jan Krzysztof Ardanowski, który pełni funkcję przewodniczącego Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy prezydencie RP uważa, że obecna sytuacja geopolityczna Europy wymusza zawieszenie wdrożenia nowej polityki rolnej oraz celów Europejskiego Zielonego Ładu i strategii „Od pola do stołu”. Zdaniem polityka moralnym obowiązkiem jest zwiększanie produkcji żywności.

W trakcie prelekcji na VII Międzynarodowym Forum Sektora Wołowiny, Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił uwagę, że skoro cała UE odpowiada za 8 proc. światowej emisji gazów cieplarnianych, a rolnictwo stanowi w tym ok. 10 proc., to oznacza, że dobrze zorganizowane rolnictwo europejskie w skali świata powoduje mniej niż 1 proc. światowej emisji tychże gazów.

Wojna w Ukrainie spowoduje głód w wielu krajach

Widmo głodu, które dla wielu krajów, w których gospodarkach rolnictwo nie ma dobrych warunków rozwoju, a opierają się na imporcie żywności, staje się coraz bardziej realne.

Wojenna zawierucha u naszych sąsiadów znacząco odbije się na rolnictwie ukraińskim, a odbudowa strat potrwa kilka lat.

Z wojną na Ukrainie wiąże się zniszczenie rolnictwa ukraińskiego. Nieobsiane pola, zniszczone centra logistyczne, bazy paliwowe i infrastruktura portowa, to wszystko sprawia, że Ukraina na wiele lat przestanie partycypować w światowym rynku żywności – prognozował przewodniczący Rady ds. Wsi i Rolnictwa przy prezydencie RP.

Ardanowski podkreśla także, że skądinąd słuszne sankcje i restrykcje nałożone na Rosję za jej nieuzasadnioną agresję, powodują, że żywności zaczyna brakować. Dlatego kraje takie jak Polska, w których rolnictwo pełni ważne gospodarczo role, powinny mieć szansę na zwiększenie produkcji rolnej, a nie jej ograniczanie. Nie wspominając już, że to także moralny obowiązek

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Na podstawie WH

Fot. Pixabay

Natalia Marciniak
Autor Artykułu:Natalia Marciniak

dziennikarka Tygodnika Poradnika Rolniczego specjalizująca się w tematyce społecznej oraz uprawie roślin

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. kwiecień 2024 04:00