Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

MRiRW: straty suszowe wynoszą 3 689 mln zł!

Obrazek

W odpowiedzi na interpelację Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosława Sachajki, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wydał „Informację o działaniach rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy”.

4 września 2018, 15:05

Z informacji wynika, że na dzień 29 sierpnia 2018 r. skutki suszy były szacowane przez 1 311 komisji powołanych przez wojewodów w 2 098 gminach. Szacowania objęły 130 340 gospodarstw rolnych. Łączna powierzchnia upraw rolnych dotkniętych klęską suszy wynosi 3 435 760,12 ha, w tym 1 133 201 ha łąk, pastwisk i upraw traw na gruntach ornych. Łączna wysokość strat wynosi 3 689 mln zł.

 

Według informacji zamieszczonych w piśmie, zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na około 24,0 mln ton (około 14% mniej od zbiorów ubiegłorocznych), przy czym:

  • zbiory zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wstępnie wyszacowano na 15,6 mln ton (15% mniej niż w roku ubiegłym),
  • zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie wyszacowano na 8,4 mln ton (10% mniej niż w roku ubiegłym).

Zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ponad 2,2 mln ton (około 16% mniej od zbiorów ubiegłorocznych). Z kolei produkcje warzyw gruntowych ocenia się na ponad 4,2 mln ton (blisko 8% mniej od roku poprzedniego), a zbiory z łąk trwałych I pokosu wyniosły około 6,6 mln ton (około 8% mniej od ubiegłorocznych).

 

Minister przypomniał o ogłoszonej 31 sierpnia 2018 r. formie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy:

  • stawce dotacji na 1 ha upraw rolnych, na powierzchni których straty spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi przekraczają 70% w wysokości 1000 zł/ha oraz termin naboru wniosków, który określono na okres od 14 września do 28 września 2018 r.,
  • terminie naboru wniosków od podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź, który również został określony na okres od 14 września do 28 września 2018 r. Stawka wynosi 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów pod stawami zarybionymi.

Termin składania wniosków dla producentów rolnych, w których gospodarstwach szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy i mniej niż 70% danej uprawy oraz stawka pomocy zostaną ogłoszone po zakończeniu szacowania szkód w tych gospodarstwach, co ma nastąpić w najbliższych dniach.

 

oprac. mmWażne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)