StoryEditor

Ceny produktów rolnych ponownie wzrosły

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego i wieprzowego, drobiu oraz mleka we wrześniu 2018 roku, wzrosły o 1,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wzrosły o 0,2% - podał GUS.
19.10.2018., 13:10h

We wrześniu 2018 roku w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły ceny skupu większości produktów rolnych z wyjątkiem kukurydzy, ziemniaków, żywca wołowego, żywca wieprzowego oraz drobiu. W skali roku ceny skupu większości produktów rolnych były wyższe. Wyjątkiem były ceny kukurydzy, żywca wieprzowego i mleka.


         
Podobną tendencję odnotowano na targowiskach. W skali miesiąca ceny większości produktów były wyższe z wyjątkiem ceny jałówek 1-rocznych i prosiąt na chów. W skali roku odnotowano wzrost cen większości produktów. Spadły natomiast ceny żywca wieprzowego, jałówek 1-rocznych oraz prosiąt na chów.

Ceny pszenicy w skupach, we wrześniu 2018 r. kształtowały się na poziomie 80,04 zł/dt, co oznaczało wzrost w stosunku do lipca o 6,5%, natomiast w porównaniu do roku ubiegłego o 24,0%. Za żyto w skupach płacono 69,20 zł/dt, czyli o 10,5% więcej niż przed miesiącem, a na przestrzeni roku odnotowano wzrost o 28,8% . Z kolei ceny skupu jęczmienia (73,48 zł/dt) we wrześniu br. były wyższe o 6,7% niż w sierpniu i o 18,4% w stosunku do ubiegłego roku.

Ceny skupu ziemniaków wyniosły średnio 33,12 zł/dt czyli taniej w porównaniu z poprzednim miesiącem o 15,1%, ale drożej w stosunku do poprzedniego roku o 19,4%. Na targowiskach ceny ziemniaków wyniosły 107,13 zł/dt czyli o 0,8% więcej niż w sierpniu i 21,2% w skali roku.

Ceny skupu żywca wołowego wyniosły we wrześniu tego roku 6,48 zł/kg, co oznacza 0,6% spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale w skali roku 2,7% wzrost. Ceny skupu żywca wieprzowego wyniosły 4,69 zł/kg, więc były niższe o 2,6% niż w sierpniu i niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym o 11,3%. Na targowiskach za 1kg tego żywca płacono 5,21 zł, czyli więcej o 2,6% niż przed miesiącem, ale mniej o 4,4% niż przed rokiem.

Za prosięta na targowiskach płacono średnio 175,70 zł/szt. i cena ta była niższa o 6,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 7,2% niższa w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ceny skupu drobiu wyniosły 4,05 zł/kg i były niższe w porównaniu do sierpnia o 0,4%, ale  o 4,9% wyższe niż w tym samym okresie, w roku ubiegłym.

oprac. mm, źródło: GUS


Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. maj 2024 00:15