StoryEditor

Czternastki dla rolników emerytów. Trzy osoby przekroczyły limit 2900 zł

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeznaczyła ok. 1,1 mld zł na wypłatę czternastych emerytur dla emerytów i rencistów. Dodatkowe świadczenie naliczono ok. 880 tys. rolników. 
25.11.2021., 16:11h

Około 98% rolników emerytów i rolników rencistów – w sumie ok. 880 tys. osób – otrzymało już czternastki z KRUS lub odbierze wypłaty w najbliższych dniach. Jako nieprzekraczalny termin wykonania przelewu KRUS podała datę 25 listopada. Wyjątkiem są emeryci i renciści, których świadczenia wypłacane są raz na kwartał, a stanowią oni niecałe 2% wszystkich świadczeniobiorców.
– Te osoby otrzymają czternastą emeryturę w styczniu 2022 r. – informuje Teresa O’Neill, wicedyrektor KRUS i jej rzecznik prasowy.

Trzy osoby powyżej limitu

Zarówno opłacający składki emerytalne w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, otrzymali czternastą emeryturę w takiej samej wysokości, tj. 1250,88 zł brutto, 1022,30 zł netto. To jednak przy założeniu, że wysokość ich miesięcznego świadczenia, tj. emerytury bądź renty, nie przekraczała 2900 zł brutto.

Po przekroczeniu tego progu czternastka była pomniejszana według zasady „złotówka za złotówkę”, tj. przekroczenie limit o 1 zł powodowało obniżenie świadczenia o 1 zł. Osobom pobierającym świadczenie emerytalno-rentowe równe lub wyższe niż 4150,88 zł brutto dodatkowe 14. świadczenie nie przysługiwało.

Limit świadczenia w wysokości 2900 zł przekroczyły w KRUS w skali kraju zaledwie pojedyncze osoby.

Jeden świadczeniobiorca otrzyma świadczenie w niepełnej wysokości, ponieważ jego świadczenie emerytalno-rentowe przekracza kwotę 2900 zł. Dwóch świadczeniobiorców nie otrzyma tego świadczenia, bowiem ich świadczenia emerytalno-rentowe przekraczają kwotę 4150,88 zł – poinformowała nas wiceprezes KRUS Teresa O’Neill.

Dla porównania podajemy dane z ZUS. Czternastkę w pełnej wysokości otrzymało 82,3% wszystkich emerytów i rencistów, to jest 7,9 mln osób. Czternastkę pomniejszoną odebrało 12,5 proc. świadczeniobiorców ZUS, tj. 1,2 mln osób. Około 500 tys. emerytom, tj. 5,2% wszystkich, dodatkowe świadczenie nie przysługiwało.

1383,58 zł dla rolników-emerytów

Jak podaje Teresa O’Neill, KRUS wypłaca obecnie, tj. według przeciętnej liczby realizowanych wypłat świadczeń w III kwartale br., 805 439 emerytur rolniczych, 225 139 rent rolniczych, w tym 183 359 rent z tytułu niezdolności do pracy i 41 780 rent rodzinnych.

W sumie liczba wypłacanych świadczeń przekracza 1 milion. Liczba wypłaconych czternastek była mniejsza, gdyż osobom, które mają prawo do kilku świadczeń, przysługiwała tylko jedna czternasta emerytura. Emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą, czternastkę wypłacał ten drugi.

Z najnowszych, właśnie opublikowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego (za 2020 r.) wynika, że przeciętna miesięczna emerytura z KRUS wyniosła 1383,58 zł i była o 6% wyższa w porównaniu z rokiem poprzednim.

Najwyższą przeciętną emeryturę wypłacono w woj. śląskim – 1581,93 zł, najniższą w woj. mazowieckim – 1349,87 zł. Przeciętna miesięczna emerytura z ZUS w tym samym czasie wyniosła 2474,54 zł i przez rok wzrosła o 5,2% Najwyższą przeciętną emeryturę pracowniczą także wypłacano w woj. śląskim – tyle że wynosiła ona 2948 zł, najniższą przeciętną pracowniczą w woj. podkarpackim – 2217 zł.

Różnice w wysokości emerytur rolniczych i pracowniczych wynikają m.in. z innego sposobu naliczania składek. Pracownikom nalicza się ją jako procent od dochodu, rolnikom – jako określoną kwotę od hektara, przy czym 97% ubezpieczanych w KRUS opłaca składki od areału do 50 ha, czyli w takiej samej wysokości – obecnie 303 zł kwartalnie składki emerytalnej, razem ze składką wypadkową i chorobową – 429 zł kwartalnie

ar
fot. archiwum

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
03. marzec 2024 16:25