StoryEditor

Czy za szkody muflonów rolnik otrzyma odszkodowanie?

Na wniosek Rady Powiatowej, Wielkopolska Izba Rolnicza skierowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska z prośbą o rozpoczęcie działań w kierunku włączenie muflonów do przepisów, które umożliwiłyby rolnikom otrzymanie odszkodowania za szkody, jakie powodują w uprawach.
04.06.2022., 11:06h

Do Ministerstwa Klimatu i Środowisko wpłynęło pismo z prośbą o podjęcie działań, których celem jest włączenie muflonów do przepisów, które umożliwią rolnikom otrzymanie odszkodowania za szkody, jakie powodują w uprawach oraz płodach rolnych, jak za pozostałe zwierzęta łowne.

300% wzrost populacji muflonów

Na terenie Wielkopolski i całego kraju populacja muflonów z roku na rok wzrasta. Bank Danych o Lasach podaje dane, z których wynika, że liczba tego podgatunku owcy domowej wg stanu na 10.03.2021 roku w odniesieniu tylko do Wielkopolski wynosiła 648 osobników, gdzie w roku 2016 było to około 216. Jest to wzrost populacji o ponad 300%. Dla całego kraju wynosi on 231%. Tak wysoki przyrost populacji przenosi się na ilość szkód w uprawach i płodach rolnych.

Sprowadzone przez koła łowieckie niszczą rolnikom kiszonki

W 2018 roku Wielkopolska Izba Rolnicza już zwróciła uwagę na ten problem. Apelowali wtedy o podjęcie działania na wniosek rolników z rejonu konińskiego. Informowali 4 lata temu o rosnącym problemie. Zwierzęta te zostały sprowadzone przez koła łowieckie na obszary nizinne, mimo że ich naturalnym środowiskiem są tereny górskie. Obszary Wielkopolski i Kujaw natomiast, sprzyjają ich rozmnażaniu, a rolnicy muszą borykać się ze skutkami ich żerowania. Szkody te są coraz bardziej uciążliwe przez stadne żerowanie oraz w okresie rozrodczym, gdy tryki toczą ze sobą walki, w których trakcie zniszczeniu ulegają między innymi kiszonki, stogi słomy oraz siana.

Myśliwi odszkodowania nie zamierzają płacić

Do płacenia odszkodowań za szkody wyrządzone przez muflony nie są skłonni myśliwi. Tłumaczą to prawem łowieckim, które zobowiązuje ich do płacenia odszkodowań tylko za szkody wyrządzone przez:

  • dziki;
  • łosie;
  • jelenie;
  • daniele i sarny.
Aktualny stan prawny zatem jest taki, że za szkody wyrządzane przez muflony, nie ma odpowiedzialnych osób, ani instytucji. Największy przyrost wg danych Banku Danych o Lasach ma miejsce na terenie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lesznie. Przyrost populacji wynosi tam 770%. W roku 2016 na dzień 10 marca było to tylko 51 osobników, w roku 2021 ich liczebność wynosiła już 393 osobniki.

Konieczne jest podjęcie pilnych działań Ministra Klimatu i Środowiska, które doprowadzą do wpisania muflonów na listę zwierząt objętych wypłatą odszkodowania. Możliwe jest również wprowadzenie obszarowego zawężenia takiego rozwiązania dla poszczególnych województw.

Źródło: Wir
Fot: envatoelemenst

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. luty 2024 12:00