StoryEditor

Forum Grup: szanse i obowiązki

VI Ogólnopolskie Forum Grup Producentów Rolnych zgromadziło ponad 150 osób zainteresowanych nowymi przepisami funkcjonowania grup producentów rolnych. Rolnicy muszą być czujni, bo błędy mogą kosztować wykreślenie grupy z rejestru. 
07.10.2016., 15:10h

Jak będą funkcjonowały grupy producentów rolnych w ramach nowych przepisów wsparcia dla grup – to temat przewodni konferencji odbywającej się dziś w Warszawie-Miedzeszynie. Zgromadzeni przedstawiciele grup producentów rolnych z całego kraju byli przede wszystkim zainteresowani nowymi przepisami i wynikającymi z nich obowiązkami dla grup. Jednym z najważniejszych apsektów był zapis w nowej ustawie zobowiązujący członków grupy do sprzedaży co najmniej 80% swojej produkcji przez grupę.

Przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego przestrzegali przed tym, by w aktach założycielskich grup wpisać zobowiązanie członków oraz sankcje na wypadek nie wywiązania się z tego obowiązku.

– Jeśli w ramach kontroli okaże się, że członek grupy nie wypełnia tego obowiązku, dyrektor OT ARR ma prawo wykreślić grupę z rejestru, a to oznacza pozbycie się dofinansowania – przestrzegała Monika Koźlakiewicz z ARR. Sprawa ta wzbudziła duże poruszenie wśród uczestników, którzy dopytywali się w jaki sposób mają wyegzekwować to zobowiązanie od swoich członków.

Karolina Reńska, radca prawny Krajowego Związku Grup Producentów Rolnych Izba Gospodarcza – organizatora spotkania – radziła, by w statucie, aktach założycielskich a także umowach dla członków zawrzeć sankcje a przynajmniej oświadczenie członków o wielkości produkcji, by móc to weryfikować.

– Musimy w grupach wypracować takie instrumenty, by zabezpieczyć interes grupy, a za to odpowiedzialny jest zarząd grupy – podkreślała Karolina Reńska. W dyskusji wyjaśniono, że jeśli to grupa wykluczy członka z powodu niewypełnienia zobowiązania sprzedaży 80% swojej produkcji (dla której wstąpił do grupy) wówczas jest to wewnętrzna sprawa grupy i sankcja za to, że rolnik nie wypełnił swojego zobowiązania. Jeśli problem ten wypłynie w trakcie kontroli, wówczas skutkuje wykreśleniem grupy z rejestru.

Jeśli grupa wykluczy członka ze swoich szeregów, a z tego powodu zmniejszy się liczebność grupy poniżej wymaganego progu, to grupa powinna niezwłocznie uzupełnić swój skład. Ale nie ma w tej kwestii narzuconych terminów.

Zdaniem Tomasza Bogusa, prezesa BGŻ BNP Paribas – głównego partnera konferencji, konsolidacja w sektorze agro jest wymogiem czasu i efektów globalizacji, podobnie jak to się dzieje w sektorze bankowym. W rolnictwie tworzenie grup producenckich to wykorzystywanie efektu skali, możliwość poprawy konkurencyjności a także zapewnienia ciągłości w łańcuchu dostaw. Prezes Bogus przekonywał, że grupom skupiającym producentów rolnych łatwiej jest też reagować na zawirowania w gospodarce, wynikające ze światowej polityki, jak chociażby na rosyjskie embargo.

Konsolidacja w polskim rolnictwie postępuje. Z przedstawionych przez ARR danych wynika, że na dzień 23 września 2016 r. w całym kraju funkcjonowały aktywnie 1283 grupy producentów rolnych, zrzeszające 25,3 tys. członków (zaledwie 2% rolników). Najwięcej grup zarejestrowanych było w Wielkopolsce, 392 grupy.  Najbardziej popularne są grupy producentów zbóż, zbóż i roślin oleistych, trzodowe oraz drobiowe – te grupy stanowiły 77% wszystkich grup w kraju.
bk

Karol Bujoczek
Autor Artykułu:Karol Bujoczek Redaktor naczelny top agrar Polska
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. lipiec 2024 21:52