Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

#forumTopAgrar: Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw rolnych

Ostatnie dwa lata przyniosły wiele zmian w sektorze rolnym. Część z nich miała bezpośredni wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych, zauważa Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Agro Bank BGŻ BNP PARIBAS.

dr Piotr Łuczak22 listopada 2017, 12:19
Na rynkach globalnych mamy do czynienia z dużą podażą surowców rolnych. Pojawiły się też takie zmienne, jak: embargo, ASF, grypa ptaków, niekorzystne zjawiska atmosferyczne czy zmiany prawne w kraju. W rezultacie ceny skupu większości produktów rolnych utrzymywały się na historycznie niskich poziomach. Co więcej, dla części producentów przełożyło się to na niższą rentowność. Ostatnie dwa lata przyniosły wiele zmian w sektorze rolnym. Część z nich miała bezpośredni wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych, zauważa Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Agro Bank BGŻ BNP PARIBAS.

Zrozumieć sytuację

Kluczem do właściwego podejścia jest zrozumienie bieżącej sytuacji. Rynek rolny charakteryzuje się dużą zmiennością, wynikającą z czynników klimatycznych i rynkowych oraz wahaniami rentowności.

Po okresie dobrej koniunktury i nasilonych inwestycji, spowodowanych dostępnością programów unijnych oraz konkurencyjnością cenową kredytów preferencyjnych, od połowy 2015 r. obserwujemy z jednej strony ograniczenie inwestycji wśród rolników, ale z drugiej częściej niż jeszcze kilka lat temu pojawiają się gospodarstwa rolne z problemami płynnościowymi. Dlatego warto podkreślić, jak ważna jest właściwa obsługa i edukacja klientów w zakresie właściwej struktury finansowania, obejmującej zarówno dopasowanie odpowiedniego do potrzeb produktu (zwłaszcza pod kątem okresu kredytowania i harmonogramu spłat), jak również właściwe zarządzanie płynnością finansową i zabezpieczenie gospodarstwa rolnego w maksymalny sposób przed działaniem czynników zewnętrznych.Jednym z rozwiązań są transakcje zabezpieczające przed spadkiem lub wzrostem rynkowych cen danego towaru – tzw. commodities. Istotą transakcji jest zobowiązanie się strony (bank – klient) od dnia rozpoczęcia transakcji do dnia jej zakończenia do dokonania rozliczenia płatności. Rozliczenie następuje poprzez zapłatę lub otrzymanie określonej kwoty. Coraz bardziej popularny wśród gospodarstw rolnych jest factoring – usługa będąca połączeniem finansowania wierzytelności krótkoterminowych i usług związanych z zarządzaniem portfelem wierzytelności. Wyróżniamy cztery podstawowe elementy w ramach usług factoringowych: finansowanie, administrowanie i rozliczanie, monitorowanie oraz dochodzenie należności, przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

W czasach, gdy terminy płatności za dostarczone produkty rolne są długie, a potrzeby finansowe gospodarstw rolnych również rosną, rozwiązanie z wykorzystaniem factoringu jest optymalne.

Cash management

Kolejnym rozwiązaniem, które poprawia bezpieczeństwo zarządzania gospodarstwem jest Cash Management. To bardzo szerokie pojęcie  i obejmuje: system bankowości internetowej, aplikacje, system SmartData – zarządzanie transakcjami kartowymi, automatyczne depozyty O/N, płatności masowe oraz płatności wysokokwotowe (SORBNET).

Kiedy myślimy o bezpiecznym zarządzaniu gospodarstwem rolnym,  nie wolno zapomnieć o ubezpieczeniach. Należy pamiętać, że z godnie z prawem polskim w rolnictwie obowiązkowe są trzy rodzaje ubezpieczeń : 
  • OC rolnika;
  • budynków gospodarskich;
  • upraw.

O ile dwa pierwsze wśród rolników są bardzo popularne i blisko 100% z nich korzysta z tego typu ubezpieczenia, o tyle ubezpieczenia upraw to już tylko około 35%. Zważywszy na występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w ostatnich latach – od wymrożeń po ulewy i w konsekwencji podtopienia, wykorzystanie tej formy ochrony gospodarstw powinno ulec zwiększeniu.

Opr. pł


1 z 31
Sala Ziemi wypełniona po brzegi

Sala Ziemi wypełniona po brzegi

2 z 31
Karol Bujoczek, redaktor naczelny top agrar Polska

Karol Bujoczek, redaktor naczelny top agrar Polska

3 z 31
Karol Bujoczek, redaktor naczelny top agrar Polska

Karol Bujoczek, redaktor naczelny top agrar Polska

4 z 31
Pekka Pesonen, sekretarz generaln COPA/COGECA

Pekka Pesonen, sekretarz generaln COPA/COGECA

5 z 31
Pekka Pesonen, sekretarz generaln COPA/COGECA

Pekka Pesonen, sekretarz generaln COPA/COGECA

6 z 31
Pekka Pesonen, sekretarz generaln COPA/COGECA

Pekka Pesonen, sekretarz generaln COPA/COGECA

7 z 31
Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE

Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE

8 z 31
Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE

Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE

9 z 31
Sala Ziemi wypełniona po brzegi

Sala Ziemi wypełniona po brzegi

10 z 31
dr Dariusz Przeradzki, zarządzający produktami w Bayer Crop Science w regionie Europy Wschodniej i Centralnej

dr Dariusz Przeradzki, zarządzający produktami w Bayer Crop Science w regionie Europy Wschodniej i Centralnej

11 z 31
dr Dariusz Przeradzki, zarządzający produktami w Bayer Crop Science w regionie Europy Wschodniej i Centralnej

dr Dariusz Przeradzki, zarządzający produktami w Bayer Crop Science w regionie Europy Wschodniej i Centralnej

12 z 31
Sala Ziemi wypełniona po brzegi

Sala Ziemi wypełniona po brzegi

13 z 31
dr Dariusz Przeradzki, zarządzający produktami w Bayer Crop Science w regionie Europy Wschodniej i Centralnej

dr Dariusz Przeradzki, zarządzający produktami w Bayer Crop Science w regionie Europy Wschodniej i Centralnej

14 z 31
Maciej Piskorski, BGŻ BNP Paribas

Maciej Piskorski, BGŻ BNP Paribas

15 z 31
Maciej Piskorski, BGŻ BNP Paribas

Maciej Piskorski, BGŻ BNP Paribas

16 z 31
Maciej Piskorski, BGŻ BNP Paribas

Maciej Piskorski, BGŻ BNP Paribas

17 z 31
Sala Ziemi wypełniona po brzegi

Sala Ziemi wypełniona po brzegi

18 z 31
Debata z udziałem gości

Debata z udziałem gości

19 z 31
Debata z udziałem gości

Debata z udziałem gości

20 z 31
Debata z udziałem gości

Debata z udziałem gości

21 z 31
Pekka Pesonen w studiu TAP TV z red. Grzegorzem Ignaczewskim.

Pekka Pesonen w studiu TAP TV z red. Grzegorzem Ignaczewskim.

22 z 31
Pekka Pesonen i redaktor naczelny top agrar Polska Karol Bujoczek.

Pekka Pesonen i redaktor naczelny top agrar Polska Karol Bujoczek.

23 z 31
Goście II Forum w Poznaniu.

Goście II Forum w Poznaniu.

24 z 31
Podczas debaty z Sali padały liczne pytania.

Podczas debaty z Sali padały liczne pytania.

25 z 31
Czesław Siekierski i Karol Bujoczek.

Czesław Siekierski i Karol Bujoczek.

26 z 31
Karol Bujoczek, redaktor naczelny top agrar Polska

Karol Bujoczek, redaktor naczelny top agrar Polska

27 z 31
Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Agro Bank BGŻ BNP PARIBAS.

Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Agro Bank BGŻ BNP PARIBAS.

28 z 31
Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Agro Bank BGŻ BNP PARIBAS.

Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Agro Bank BGŻ BNP PARIBAS.

29 z 31
Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Agro Bank BGŻ BNP PARIBAS.

Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Agro Bank BGŻ BNP PARIBAS.

30 z 31
Na Sali Ziemi zgromadziło się ponad 1000 osób.

Na Sali Ziemi zgromadziło się ponad 1000 osób.

31 z 31
Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Agro Bank BGŻ BNP PARIBAS.

Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Agro Bank BGŻ BNP PARIBAS.

Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)