StoryEditor

Groźne w skutkach weksle in blanco

Pytanie: Co roku podpisujemy umowę na zakup gęsi i za każdym razem podpisujemy weksel. Czy ten weksel powinien być zwracany po zapłacie przez nas całej ceny?
16.05.2020., 12:05h
Odpowiedź: Weksel jest swego rodzaju papierem wartościowym stanowiącym przedmiot obrotu, który podlega wykupowi w razie ziszczenia się warunków przewidzianych przez jego wystawcę. Weksel in blanco, a więc nie wypełniony w całości może zostać wypełniony przez jego posiadacza na kwotę nawet większą niż pierwotne zobowiązanie wystawcy. Weksel w omawianym przypadku stanowić ma zapewne zabezpieczenie płatności za dostarczone gęsi.

Tego typu zabezpieczenia stosuje się raczej przy większych transakcjach, gdzie ważne są łatwość i szybkość windykacji należności. Z punktu widzenia sprzedawcy weksel jest bardzo wygodnym zabezpieczeniem, gdyż w razie niezapłacenia należności uzyskanie nakazu zapłaty, jest nie tylko łatwiejsze, ale i tańsze. Ponadto, nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla stanowi tytuł zabezpieczenia i na jego podstawie komornik może zająć dłużnikowi konto. Wreszcie, to dłużnik będzie musiał ponieść znaczne koszty sądowe, jeśli będzie chciał bronić się w sądzie przed wierzycielem. Wystawienie weksla ze względu na powyższe ułatwienia dla wierzyciela może być dla dłużnika po prostu ryzykowne. Szczególnie niebezpieczne może być przekazanie weksla in blan...
Pozostało 45% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
adw. Mikołaj Pomin
Autor Artykułu:adw. Mikołaj PominPrawnik w redakcji "top agrar Polska".
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. czerwiec 2024 17:26