StoryEditor

Izby Rolnicze w Sejmie

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel spotkał się w Sejmie z działaczami Izb Rolniczych, którym przedstawił sprawozdanie ze swojej rocznej działalności. Jednocześnie zapowiedział rozpoczęcie prac nad nową ustawą o samorządzie rolniczym.
09.12.2016., 16:12h

W Sejmie zgromadzili się dzisiaj szefowie powiatowych struktur Izb Rolniczych. 

– Przewodniczący mają szansę wysłuchać co się udało ministerstwu przez rok. Co jest zrobione, jakie są plany, jaka jest perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej. A to co jest dla nas izbowców najważniejsze to wzmocnienie pozycji rolnika w zarządzaniu rolnictwem oraz jego otoczeniem. Dzisiaj rolnicy są w mniejszości na wsi i jest im trudno reprezentować swoje stanowisko. Jest wspólnie z ministrem wola wzmocnienia roli samorządu jako partnera do zawiadywania rolnictwa – zagaił Wiktor Szmulewicz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. 

Minister Rolnictwa przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności oraz opowiedziało planach na 2017 r.

– Dzisiejsze spotkanie było poświęcone realizacji polityki rolnej przez nasz rząd. Dziękuję Izbom Rolniczym za współpracę i udział w Radzie Dialogu Społecznego. Wszystkie wasze uwagi są skrupulatnie analizowane. W tym roku przyjęliśmy pięć ustaw, które dotyczą pozycji rolnika. Następny rok to będzie rok monitorowania tych ustaw i ewentualne wprowadzanie zmian – tłumaczył Krzysztof Jurgiel.

Wśród priorytetów będzie sprawa przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej i jej kształtu po 2020 r.  – Tu również musimy uzgadniać wspólne stanowiska zwłaszcza, że KRIR jest członkiem COPA-COGECA – powiedział minister Jurgiel. 

Zdaniem szefa resortu niezbędne jest również przyjrzenie się nowej ustawie o ziemi, do której zgłaszane są uwagi. Podobnie jak do kształtu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Do największych swoich sukcesów zaliczył wypłatę 10 mld zł zaliczek dopłat bezpośrednich. Reszta pieniędzy ma być wypłacona do końca kwietnia. Szef resortu rolnictwa poinformował, że łącznie na polską wieś, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz inne instytucje, przekazały łącznie 30 mld zł.

– Rolnicy dzisiaj ocenili pozytywnie działania ministra. To był rok bardzo dużych zmian. Rok wprowadzania wielu ustaw i rozporządzeń. Myśmy się wielu zmian bali. Mam nadzieję, że rok 2017 będzie czasem wdrażania tych zmian – powiedział Wiktor Szmulewicz.

Wśród zadań na 2017r. minister wymienił nową ustawę o samorządzie rolniczym.

– Podejmuje kształt Izb Rolniczych. Myślimy o tym, żeby porównać funkcjonowanie Izb obecnie z tymi przedwojennymi, gdzie ustawowo ścisła zależność między samorządami rolniczymi, a rządem. Przed wojną Izby Rolnicze miały zadanie przygotowania rolnika do zawodu. Przed nami dyskusja i myślę, że dojdziemy do wspólnych ustaleń – podsumował minister Jurgiel.

Wśród zgłaszanych przez rolników problemów najczęściej powtarzała się sprawa ubezpieczeń rolniczych oraz afrykańskiego pomoru świń. Krzysztof Jurgiel zapewnił, że reforma sytemu ubezpieczeń rolniczych wejdzie w życie od początku2017r. Podtrzymał również wcześniejsza deklaracje o potrzebie stworzenia państwowej firmy ubezpieczeń.

– Powstanie taki TUW. Wierzę, że będzie bardziej konkurencyjny od tych towarzystw, które teraz działają na rynku – mówił minister Jurgiel.

W sprawie programu pomocy dla rolników poszkodowanych przez ASF wciąż trwają negocjacje z Komisją Europejską. 

Wiele uwag dotyczyło kłopotów ze szkodami wyrządzonymi przez dziki. Sala brawami przyjęła wniosek o likwidację ministerstwa środowiska i przyłączenie go do resortu rolnictwa.  wk

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
30. maj 2024 16:52