StoryEditor

Jaki kurs euro dla dopłat?

Już jutro Europejski Bank Centralny ogłosi oficjalny kurs euro, według którego naliczane będą rolnikom płatności bezpośrednie za 2014 rok.
29.09.2014., 10:09h

Rok temu kurs euro z 30 września wyniósł 4,2288 zł, co pozwoliło na ustalenie stawek płatności na następującym poziomie:

- 830, 30 zł/ha - Jednolita Płatność Obszarowa (JPO),
- 139,39 zł/ha - Uzupełniająca Płatność Obszarowa (UPO) do powierzchni innych roślin uprawnych i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin.

Wiele wskazuje na to, że tegoroczny kurs euro będzie na zbliżonym poziomie. Aktualny kurs euro w EBC z piątku 26 września wyniósł 4,1805 zł.  Nie oznacza on jednak zbliżonego do zeszłorocznego poziomu wsparcia dla rolników.

System wsparcia bezpośredniego zmienia się od 2014 roku w taki sposób, że jednolita płatność obszarowa, tak zwana podstawowa forma płatności, którą otrzymują wszyscy rolnicy składający wnioski o płatności bezpośrednie, zostanie podniesiona z kwoty 196 euro 34 centów do kwoty około 219 euro. Przeliczenie na złotówki zostanie dokonane na podstawie kursu euro, jaki będzie we wrześniu 2014 roku. Ponadto w 2014 roku pozostają płatność do pomidorów, płatność cukrowa, płatność do krów, płatność do owiec i tak zwana specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych i będą w identycznej wysokości jak w roku 2013. W wysokości 80 % kwoty roku 2013 będą płatności: niezwiązana do tytoniu, niezwiązana do skrobi i niezwiązana do chmielu. Nie będzie dwóch rodzajów płatności, tak zwanej płatności uzupełniającej podstawowej oraz płatności do trwałych użytków zielonych.

Warto dodać, że łączna suma środków finansowych wypłaconych rolnikom za kampanię roku 2013 wyniesie 3 miliardy 378 milionów euro. Na rok 2014 planowana jest kwota 3 miliardów 409 milionów euro, a więc kwota nieco wyższa od tej w roku 2013. bcz

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. maj 2024 11:54