StoryEditor

Jakie zmiany w podatkach i rentach rodzinnych w KRUS?

W KRUS od lipca wchodzą zmiany w podatkach i rentach rodzinnych. Jakie przywileje zyskają osoby pobierające renty i emerytury rolnicze?
01.07.2022., 15:07h

Zmienią się stawki podatkowe dla rolników-emerytów

Od 1 lipca zmieniają się zapisy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla rolników, którzy nie przekroczą pierwszego progu podatkowego przysługuje obniżenie składki. Do dochodu 120 tys. zł obniżona zostaje comiesięczna kwota . Dotyczy to osób otrzymujących świadczenia emerytalno-rentowe w wysokości przekraczającej 2.500 zł miesięcznie. 

Dla tych osób, których świadczenia nie przekraczają ww. kwoty zaliczka wynosi 0 zł. Tutaj to się nie zmienia, ponieważ dotyczy zaliczki obliczonej zarówno wg zasad obowiązujących od 1 stycznia do 30 czerwca br., jak i po tej dacie, ponieważ przychód z takich świadczeń mieści się w kwocie wolnej od podatku, która od 1 stycznia 2022 r. wynosi 30.000 zł. 

Co uległo zmianie?

  • z 17% do 12% stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w pierwszym przedziale skali podatkowej,
  • z 5 100 zł do 3 600 zł kwota zmniejszająca podatek, która jest konsekwencją obniżenia do 12% stawki podatku (30 000 zł × 12% = 3 600 zł),
  • z 425 zł do 300 zł 1/12 kwoty zmniejszającej podatek stosowanej przy obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek, która jest konsekwencją zmiany kwoty zmniejszającej podatek (3 600 ÷ 12 = 300 zł).

Co się nie zmieniło:

  • kwota wolna od podatku wynosząca 30 000 zł,
  • próg dochodowy na poziomie 120 000 zł, który w skali podatkowej wyznacza granicę pomiędzy stawką 12% a 32%,
  • wysokość miesięcznego dochodu wynoszącego 2 500 zł, który nie powoduje obowiązku zapłaty zaliczki na podatek (2 500 zł × 12% – 300 zł = 0 zł).

Samotnie wychowujący dzieci z mniejszym podatkiem

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. zmienia przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która w połowie tego roku wchodzi w życie. Dzięki temu osoby samotnie wychowujące dzieci będą miały możliwość pomniejszania zaliczki o dodatkową kwotę zmniejszającą podatek. Wcześniej było to możliwe do końca 2021 r. 

Na podstawie oświadczenia świadczeniobiorcy o zamiarze wspólnego rozliczenia dochodu z dzieckiem KRUS dokona takiego pomniejszenia. Oświadczenie można składać w dowolnej jednostce Kasy.

Renty rodzinne dla niepełnoletniego na korzystniejszych zasadach 

Kolejna korzystna zmiana dotyczy rent rodzinnych wypłacanych niepełnoletnim dzieciom. Dochód z renty rodzinnej niepełnoletniego dziecka stanowi odrębny dochód dziecka i nie będzie doliczany do dochodów rodzica. 

W konsekwencji zaliczkę na podatek od renty rodzinnej (części renty rodzinnej) niepełnoletniego dziecka Kasa ustali z pomniejszeniem o kwotę zmniejszającą podatek, przysługującą każdemu z dzieci.  

Kasa podkreśla, że zaliczki wg nowych zasad pobierane będą od lipca br., ale ostateczna korzyść z tej zmiany będzie odczuwalna przy rozliczeniu roku podatkowego. Więcej informacji na stronie NFZ: prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia pobierających renty rodzinne.

oprac. nm-m, al

fot. archiwum tap

Natalia Marciniak
Autor Artykułu:Natalia Marciniak

dziennikarka Tygodnika Poradnika Rolniczego specjalizująca się w tematyce społecznej oraz uprawie roślin

Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. maj 2024 11:49