StoryEditor

Jesienna sprzedaż ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa od AGRO TUW już ruszyła!

Agro Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, 4 września br. rozpoczęło jesienną sprzedaż ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa. Dostępne jest ono aż w 4 wariantach. Ciekawą opcją jest także tegoroczna nowość - stała cena plonu dla całego okresu ubezpieczenia.
06.09.2023., 14:09h
Dopłata do ubezpieczenia upraw rolnych ze środków budżetu państwa może wynieść nawet do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej. W sezonie jesiennym w Agro Ubezpieczeniach dostępne są cztery warianty:
 • Pakiet Zima Podstawowy chroniący uprawy od gradu, przymrozków wiosennych oraz ujemnych skutków przezimowania,
 • Pakiet Zima zapewniający ochronę od gradu, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania oraz deszczu nawalnego, lawiny, obsunięcia się ziemi, huraganu, pioruna,
 • Pakiet Klimat Zima, który zawiera wszystkie ww. ryzyka uzupełnione o suszę,
 • Pakiet Przymrozki obejmujący ochronę od ryzyka przymrozków wiosennych, dedykowany dla owoców drzew i krzewów owocowych.
Każdy pakiet ma możliwość uzupełnienia o ubezpieczenie od pożaru i na transport plonów rolnych. Natomiast do pakietów Zima i Klimat Zima można zaopatrzyć się w dodatkowe ubezpieczenie od wszystkich nagłych i niespodziewanych czynników pogodowych, które oddziałują bezpośrednio na rośliny, powodując utratę ubezpieczonego plonu, np. silny wiatr, silny deszcz, stres termiczny.

Co można ubezpieczyć?

Ubezpieczyć w sezonie jesiennym można:
 • zboża ozime,
 • rzepak i rzepik,
 • wyka ozima,
 • mieszanki,
 • groch ozimy,
 • warzywa ozime,
 • drzewa i krzewy owocowe,
 • nasadzenia truskawek oraz owoce drzew i krzewów owocowych w zakresie wystąpienia przymrozków wiosennych.

Nowość stała cena plonu

Nowość jaka pojawiła się w ofercie Agro Ubezpieczenia jest stała cena plonu, która obejmuje cały okres ubezpieczenia. Cena jednostkowa plonu wskazana jest w umowie ubezpieczenia i stanowi ona podstawę do obliczenia wysokości szkody. 
Dzięki możliwości skorzystania z takiego wariantu, ewentualny spadek cen rynkowych skupu nie będzie miał wpływu na wysokość wypłacanego ubezpieczenia. 
– Obserwujemy, że z ryzyk oferowanych w sezonie jesiennym najczęstszymi zjawiskami powodującymi szkody są przymrozki wiosenne, grad oraz deszcz nawalny. Co roku wielką niewiadomą są skutki złego przezimowania, ostatnio występujące wprawdzie w niewielkiej skali, niemniej jednak to zjawisko jeżeli wystąpi charakteryzuje się wysokim procentem utraty plonu. Dlatego też rolnicy nie powinni pozbawiać się ochrony w tym zakresie. Skutkami niekorzystnych zjawisk pogodowych są duże szkody w uprawach.  Nieustająco zachęcam rolników, aby wybierali kompleksową ochronę, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć z jakimi ryzykami będziemy mieli do czynienia w nadchodzących miesiącach. W ubiegłym sezonie odnotowaliśmy duże zainteresowanie wprowadzonymi promocjami, dlatego na sezon jesienny podjęliśmy decyzję o przedłużeniu dla naszych klientów możliwości wykupienia dodatkowej ochrony dla ubezpieczonego zboża i rzepaku od ryzyka ognia tylko za 1 zł za każdy hektar. Jako Towarzystwo cały czas się rozwijamy i dbamy o dynamiczny rozwój. W ostatnim roku intensywnie pracowaliśmy nad rozszerzeniem sieci sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem multiagencji. Aktualnie na terenie całego kraju współpracujemy tradycyjnie z Pocztą Polską, a także z ponad 60 multiagencjami. – Daniel Zahorenko – wiceprezes zarządu AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. kwiecień 2024 15:47