StoryEditor

KOWR – jaki podział obowiązków z ARiMR?

1 września rozpoczyna swoje działanie KOWR. Wiemy czym będzie zajmować się nowa instytucja oraz jakie zadanie przejmie ARiMR. Rolnicy wielu rzeczy będą musieli nauczyć się na nowo, bo podział kompetencji pomiędzy instytucjami może zaskakiwać.
03.08.2017., 10:08h
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa powstanie na bazie likwidowanych Agencji Rynku Rolnego i Agencji Nieruchomości Rolnych. Wprowadzenie zmian ma na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie kosztów ich funkcjonowania oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów.  

Wszystkie zadania Agencji Nieruchomości Rolnych będą automatycznie przeniesione do KOWR. Bardziej skomplikowana będzie sprawa z kompetencjami Agencji Rynku Rolnego, która podobnie jak Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma obecnie status akredytowanej unijnej agencji płatniczej. Tymczasem po reformie taki status ma mieć tylko ARiMR. Okazało się, że w praktyce nie jest to takie proste do zrobienia.

Teoretyczne przenosiny

Teoretycznie zadania realizowane przez ARR dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej z chwilą powstania KOWR staną się zadaniami agencji płatniczej, czyli ARiMR. Okazuje się jednak, że nie do końca.
– W celu ułatwienia procesu przyznawania akredytacji ARiMR, jak również optymalizacji obciążeń administracyjnych, zapewnienia ciągłości realizowanych dotychczas przez ARR zadań, a także wykorzystania doświadczania ARR, część zadań ARiMR deleguje KOWR, na podstawie zawartej umowy – czytamy w piśmie przesłanym z ministerstwa rolnictwa do Sejmu.

Zadania, które ARiMR zamierza delegować do KOWR dotyczą:
 • programu dla szkół;
 • rynku cukru;
 • administrowania obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach WPR;
 • dopłat do przechowywania oraz interwencyjnych zakupów i sprzedaży produktów rolnych na poszczególnych rynkach;
 • administrowania potencjałem produkcyjnym winorośli i wina;
 • wspierania działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych w ramach WPR;
 • realizacji wsparcia pszczelarstwa w ramach WPR.
Realizacja przez KOWR powyższych zadań delegowanych będzie obejmowała:
 • prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub wypłatę pomocy (przyjmowanie i rejestrację wniosków, zawieranie umów);pr
 • zeprowadzanie kontroli na miejscu;
 • ustalanie należności;
 • przechowywanie;
 • udostępnianie agencji płatniczej, Komisji Europejskiej lub innym upoważnionym organom dokumentów związanych z wykonywaniem zadań delegowanych.
Natomiast zadaniem ARiMR, jako agencji płatniczej, w ramach realizacji powyższych zadań będzie:
 • dokonywanie płatności;
 • dochodzenie zwrotu nienależnych kwot pomocy.
 
Z zadań, które do tej pory realizowała ARR, a które przejdą w całości do ARiMR to zadania związane z uznawaniem organizacji producentów i zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynkach rolnych oraz od 2018 r. zadanie związane z udzieleniem dopłat do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.    wk
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. maj 2024 15:44