StoryEditor

KOWR zastąpi ARR i ANR

Rządowy plan połączenia ARR i ANR 
w jedną agencję wspierającą rolnictwo podzielił środowisko rolne. Zwolennicy chwalą zmianę, opozycja widzi polityczną zemstę.
10.07.2017., 07:07h
Od 1 września br. rusza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wchłaniając dotychczasowe agencje: ARR i ANR. Budżetowi państwa ma to rzekomo przynieść oszczędności na poziomie 1 mld zł w ciągu dziesięciu lat i mniejsze o 40% zatrudnienie urzędników. Co zyska rolnik? Podobno lepszą państwową koordynację zagadnień dla rolnictwa.

W buty po ANR


Projekt ustawy o KOWR wpłynął do Sejmu 18 stycznia br. Pierwsze czytanie miało miejsce 26 stycznia (projekt odrzucono, 263 posłów było przeciw). Po poprawkach i pracach Komisji Rolnictwa, po trzecim czytaniu 
10 lutego projekt ustawy uchwalono większością 233 posłów (193 przeciw). Senat nie wniósł żadnych poprawek. Prezydent podpisał ustawę 20 marca, przesądzając likwidację ANR i ARR.

Obie agencje działają zatem do 31 sierpnia br. Do tego czasu większość pracowników dostanie angaż do KOWR, urzędnicy z ARR do ARiMR. Ok. 1/3 osób angażu nie dostanie w ogóle – są podobno niemile widziani w nowych strukturach przez obecnych rządzących.

Struktura KOWR


Centrala w Warszawie. W woj. zachodniopomorskim będą dwie równorzędnie siedziby KOWR – w Szczecinie i zamiast filii ANR – w Koszalinie. Filie OT ANR zlikwidowane będą w Zielonej Górze i Suwałkach.

Co nowa superagencja da rolnikom? Według MRiRW, zajmować się będzie:
  • tworzeniem oraz poprawą struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych oraz racjonalnym wykorzystaniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
  • administracją i prywatyzacją mienia i obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa;
  • inicjowaniem prac urządzeniowo-rolnych;
  • wsparciem i monitorowaniem energetyki odnawialnej (biogazu rolniczego, rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych, produkcji biopłynów);
  • obsługą funduszy promocji produktów rolno-spożywczych;
  • analizą i udostępnianiem informacji dotyczących rynków produktów rolnych i żywnościowych oraz mechanizmów aktywnej polityki rolnej, tudzież promocji żywności;
  • wspieraniem rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą;
  • udzielaniem dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych z krajowych środków finansowych;
  • przyznawaniem dofinansowania do spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i gimnazjach ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Mleka.

W ustawie o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa czytamy, że jest państwową osobą prawną, będącą agencją wykonawczą. Nadzór nad nim sprawuje minister rolnictwa, który opracowuje dla niego statut. Statut zawiera organizację wewnętrzną KOWR, sposób postępowania z mieniem niezagospodarowanym, wchodzącym w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz siedziby oddziałów terenowych ANR.

Szefem KOWR będzie dyrektor generalny, powołany przez premiera.

Więcej o KOWR przeczytasz w lipcowym wydaniu "top agrar Polska" od str. 30.

Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. maj 2024 16:20