StoryEditor

Kto musi zarejestrować się w BDO? Zobacz interpretację

Czy rolnik ma obowiązek zarejestrowanie się w Bazie danych o produktach i opakowaniach (BDO)? Jeśli tak, to czy dotyczy on wszystkich rolników, czy też wybranych grup lub rodzajów działalności?
25.06.2019., 15:06h
Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 i 730) oprócz kwestii dotyczących funkcjonowania samego rejestru (Rejestr-BDO), o którym mowa w art. 49 ust. 1, wskazują jednocześnie podmioty i zakres informacji w jakim muszą one dokonać wpisu do rejestru na wniosek lub są wpisywane z urzędu przez marszałków województw, na podstawie uzyskanych wcześniej decyzji środowiskowych. Zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. e ustawy o odpadach, jednym z podmiotów zobowiązanych do złożenia wniosku o wpis do Rejestru-BDO jest wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ich ewidencji. Podmiotami takimi mogą być również rolnicy, którzy zobowiązani są do prowadzenia ewidencji wszystkich odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności. Przy czym należy zaznaczyć, że obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy wytwarzanych przez nich odpadów komunalnych, ponieważ wytwórcy takich odpadów, bez względu kim są, zostali zwolnieni z takiego obowiązku przepisami ustawy o odpadach.

Należy również podkreślić, że w aktualnie procedowanym projekcie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, ustawodawca zaproponował ...
Pozostało 25% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. luty 2024 00:49