Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Lasy prywatne mają znaczenie

Obrazek

W Polsce prawie co piąty hektar lasu jest własnością prywatną. A jak u naszych sąsiadów jest za Odrą?

dr Piotr Łuczak26 lipca 2017, 10:10
Umacnianie małych lasów prywatnych jako kluczowego elementu polityki leśnej to pomysł, jaki niedawno pojawił się w Niemczech. Chodzi o koordynację przepisów prawnych i wsparcia dla właścicieli lasów poniżej 20 ha. Taki pomysł zgłosiło „Stowarzyszenie Niemieckich Stowarzyszeń Właścicieli Lasów” (AGDW). Jednocześnie powinno się promować szersze wykorzystanie drewna ze zrównoważonej gospodarki leśnej na rzecz zmian klimatu, zatrudnienia i wartości na obszarach wiejskich.

Taki głos AGDW jest poparty autorytetem jego szefa – hrabiego Philippa zu Guttenberga, młodszego brata Karla-Theodora, byłego pretendenta do urzędu kanclerskiego w Niemczech.

Tymczasem w Polsce właściciele małych lasów są raczej w rozsypce, choć funkcjonuje Polski Związek Zrzeszeń Leśnych. Zrzesza 10 członków, w tym stowarzyszenia regionalne i wspólnoty gruntowe.

Prywatna własność dotyczy 17% wszystkich lasów w Polsce. Szacuje się, że niedługo ten udział się zwiększy do 20%.

Przypomnijmy, że obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy o lasach. Gospodarowanie w lasach prywatnych jest prowadzone przez właścicieli według uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Dokumenty te określają także wielkość dopuszczalnego pozyskania drewna na danym terenie. Nadzór nad prowadzoną gospodarką leśną 
w lasach prywatnych sprawuje starosta. Siedem na dziesięć starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Na podst. AgE i LP opr. pł


Picture of the author
Autor Artykułu:dr Piotr Łuczak
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)