StoryEditor

Szacowanie szkód łowieckich on-line. Aplikacja przyspieszy wypłaty odszkodowań?

Istniejący system rozwiązań prawnych, dotyczących szkód łowieckich jest niedostatecznie skuteczny. Poszkodowany rolnik musi się zgłaszać do koła łowieckiego, drogą telefoniczną lub poprzez oficjalne pismo, co przekłada się na bardzo długi czas oczekiwania. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku z tym wystąpił o zmianę przepisów dotyczących zgłaszania, szacowania a także wypłacania odszkodowań za spowodowane szkody łowieckie.
08.01.2024., 12:16h

4 stycznia 2024 roku Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany przepisów, które dotyczą zgłaszania, szacowania oraz wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie.

Fundusz gwarancyjny na szacowanie szkód łowieckich

Jak zauważa zarząd KRIR, częste zmiany rozporządzeń dotyczących szkód łowieckich powodują destabilizację relacji między rolnikiem a myśliwym. Bardzo często rolnicy długo czekają na szacowanie szkód przez myśliwych oraz wypłatę należnego odszkodowania. Wiele kół łowieckich przeciaga w czasie wszystkie procedury. Dlatego też KRIR proponuje, aby rozważyć wprowadzenie funduszu gwarancyjnego, który byłby finansowany ze środków kół łowieckich oraz budżetu państwa.

Aplikacja do zgłaszania szkód łowieckich

Jednym z głównych problemów jest czas, w jakim toczy się szacowanie szkód łowieckich. Aktualnie odbywa się to na drodze zgłoszenia telefonicznego do koła łowieckiego lub wysłania oficjalnego pisma. KRIR wnioskuje o wprowadzenie ogólnopolskiego portalu internetowego, który służyłby rolnikom do zgłaszania szkód łowieckich.

Zobacz także: Nie będzie odszkodowań za straty wyrządzone przez dziką zwierzynę w uprawach nie zebranych w terminie?

- Rolnik, zgłaszając szkodę na takim portalu, powinien wybrać województwo, powiat, gminę, miejscowość oraz numer działki, na której wystąpiła szkoda, oraz określić rodzaj szkody. Podawałby również swoje dane kontaktowe. Po zatwierdzeniu takiego zgłoszenia informacja o szkodzie powinna automatycznie trafić na skrzynkę odbiorczą koła łowieckiego, będącego dzierżawcą danego obwodu łowieckiego lub, w przypadku terenów nieprzydzielonych do obwodów łowieckich, na skrzynkę odbiorczą właściwego terytorialnie Zarządu Województwa – czytamy w piśmie KRIR.

Koła łowieckie przestaną unikać przyjmowania zgłoszeń?

Zdaniem KRIR, wprowadzenie takiego portalu do zgłaszania szkód łowieckich, uprości procedurę i przede wszystkim pozwoli na wykluczenie sytuacji, kiedy to koła łowieckie mają unikać przyjmowania zgłoszeń.

Rolnik w takim przypadku nie będzie musiał znać adresów kół łowieckich, które posiadają obwody łowieckie na jego działkach, nie będzie musiał również drukować formularzy, ani ponosić kosztów związanych z wysyłką dokumentów pocztą. Przede wszystkim internetowe zgłoszenie wyeliminuje nieodbieranie poczty oraz nieprzyjmowanie zgłoszeń przez koła łowieckie.

Kiedy koła łowieckie nie uwzględnią zgłoszenia rolnika?

Przypomnijmy, że 6. grudnia 2023 roku zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który może zdecydować o braku wypłaty odszkodowań rolnikom za szkody spowodowane przez dziką zwierzynę. 

Zdaniem Trybunału, pozostawienie upraw i płodów rolnych bez ich zbioru lub niedokonanie zbioru  przez okres dłuższy niż uzasadniony prawidłowym prowadzeniem uprawy może być traktowane w kategoriach przyczynienia się do powstania szkody. Brak jakiegokolwiek ograniczenia czasowego zbiorów mógłby doprowadzić do znacznego zwiększenia częstotliwości występowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Dla rolników oznacza to, że szkoda może nei zostać uwzględniona na polu, gdzie pszenica, kukurydza czy buraki cukrowe nie zostały zebrane w optymalnym terminie. Minionej jesieni 2023 roku takich przypadkó było sporo z uwagi na trudne warunki atmosferyczne.

Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego poparł także w swoich stanowiskach Prokurator Generalny oraz Sejm.

 

Bernat Patrycja

na podst. KRIR

Fot: Bujoczek

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. kwiecień 2024 11:26