Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Lekarze weterynarii bez wynagrodzeń

Obrazek

Lekarze weterynarii alarmują, że od kilku miesięcy nie otrzymują wynagrodzeń za wykonaną pracę. List w tej sprawie z prośbą o interwencję został wysłany do ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. Zwrócono w nim uwagę, że przedłużanie tej sytuacji może grozić odstąpieniem od pracy przez wyznaczonych lekarzy weterynarii. 

wk10 listopada 2021, 14:46

O sprawie poinformowała Krajowa Izba lekarsko-Weterynaryjna, do której dotarły liczne sygnały z terenu kilku województw od urzędowych lekarzy weterynarii realizujących zadania z wyznaczenia powiatowych lekarzy weterynarii, którzy od kilku miesięcy nie otrzymują należnych wynagrodzeń. Chodzi o czynności związane z nadzorem nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności pochodzenia zwierzęcego oraz monitorowaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Prośba o interwencję

"Wyznaczeni lekarze weterynarii wykonując te czynności realizują, co chciałbym podkreślić, zadania administracji rządowej, czyli zadania organów Inspekcji Weterynaryjnej (art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej). Należy również podkreślić, że przepisy prawa przewidują dla lekarzy weterynarii wynagrodzenie z tytułu wykonania tych czynności. Dlatego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu przekazanie odpowiednich środków budżetowych na wynagrodzenia za wspomniane czynności urzędowe wykonane przez wyznaczonych lekarzy weterynarii – napisał Jacek Łukaszewicz, prezes Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej w liście do wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka.

Lekarze odstąpią od pracy?

Samorząd lekarsko – weterynaryjny zwrócił także uwagę, że dla wielu lekarzy weterynarii wykonujących wspomniane czynności urzędowe jest to jedyne źródło utrzymania. Brak wypłat przez kilka miesięcy powoduje, że sytuacja finansowa niektórych z tych lekarzy staje się dramatyczna i może spowodować odstąpienie od ich wykonywania i podjęcie pracy w innym, stabilniejszym sektorze weterynarii.        

Powtórka z rozrywki      

To nie pierwsza taka sytuacja, w której zatory finansowe powodują protesty lekarzy weterynarii. W grudniu zeszłego roku informowaliśmy o zaległościach przekraczających 3 mln zł

wk
fot. archiwum
Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)