Reklama zniknie za 11 sekund

Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Mandat za jazdę kombajnem z zestawem żniwnym - KRIR apeluje do Policjantów

Obrazek

Samorząd rolniczy próbował namówić policję, aby ta odstąpiła od karania mandatami rolników za poruszanie się po drogach kombajnami z zespołem żniwnym. Niestety policja twierdzi, że nie może przymykać oczu na przestępstwa i namawia samorząd do edukowania rolników.

wk31 sierpnia 2022, 10:36
Śląska Izba Rolnicza zwróciła się w lipcu do komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach z pismem, w którym zwraca uwagę, że w związku z sezonem żniwnym wielu rolników używa kombajnów, których warunki techniczne nie pozwalają na odłączenie zespołu żniwnego, który może przekraczać 3 m

W takiej sytuacji spotkanie patrolu policji może oznacza mandat, który w nowym taryfikatorze wynosi 5 tys. zł, a jeżeli sprawa trafi do sądu to maksymalna kara może wynieść nawet 30 tys. zł. Dlatego Śląska Izba Rolnicza powołana w celu rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowania interesów zrzeszonych w niej podmiotów „wnioskuje do Pana Komendanta, aby nie nakładano mandatów na rolników w tej sprawie, a stosowano jedynie pouczenia, ponieważ takie obciążenie będzie zbyt dotkliwe i niemożliwe do realizacji” – napisał Roman Włodarz prezes Śląskiej Izby Rolniczej. 

Nie będzie ulgowego traktowania rolników 

Ale udzielona w sierpniu przez policję odpowiedź nie pozostawia złudzeń. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach napisała, że podjęcie oczekiwanych przez Śląską Izbę Rolniczą działań nie przyczyni się do rozwiązania jakiegokolwiek problemu rolnictwa i mogłoby zostać uznane za przestępstwo.

– Ponadto pozostaję w przekonaniu, że skutecznego reprezentowanie interesów rolników oraz rozwiązywania ich problemów należy poszukiwać w propagowaniu wiedzy o aktualnie obowiązujących źródłach powszechnie obowiązującego prawa lub podejmowaniu działań zmierzających do ich zmiany – napisał inspektor Mariusz Krzystyniak, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach.  

Co mówi prawo? 

Policja przypomniała także, że zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 2002 r. dopuszczalne jest uczestniczenie w ruchu pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego z maszyną zawieszaną i przyczepy specjalnej o szerokości nieprzekraczającej 3 metrów

Z kolei ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem uzyskania zezwolenia. Zezwolenie kategorii I – upoważniające do przejazdu po drogach publicznych, z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad – jest wydawane na przejazdy pojazdami o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m. Zezwolenie wydaje się wniesieniu opłaty na okres 12 miesięcy. Do ruchu pojazdu nienormatywnego objętego zezwoleniem kategorii I nie stosuje się obowiązku jego pilotowania

Fot. Beba


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)