StoryEditor

Najlepsze wydawnictwo WODR

Uroczyste ogłoszenie wyników XXVI edycji konkursu pn. „Najlepsze wydawnictwo wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego” odbyło się 1 grudnia  2018 roku podczas Narodowej Wystawy Rolniczej w Poznaniu pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
19.12.2018., 11:12h
Zespołom redakcyjnym nagrodzonych czasopism i wydawnictw tematycznych nagrody wręczał minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

– W dobie szybkiego rozwoju myśli technicznej i wkraczania nowych technologii ośrodki doradztwa rolniczego pełnią szczególną rolę w rozwoju i modernizacji gospodarstw rolnych. Periodyki, które wydajecie pełnią ważną funkcje przekazywania wiedzy, często pomagającej rolnikom w podejmowaniu przez nich gospodarczych decyzji – podkreślił minister gratulując nagrodzonym.

Centrum Doradztwa Rolniczego, organizator konkursu, ufundowało okolicznościowe statuetki, dyplomy oraz specjalne podziękowania dla laureatów i uczestników konkursu, które wręczał dyrektor CDR Jacek Węsierski.

Ogłoszeniu wyników konkursu towarzyszyła zorganizowana na stoisku Centrum Doradztwa Rolniczego sesja posterowa o historii doradztwa rolniczego na ziemiach Polski, ponadto zaprezentowano czasopisma oraz broszury tematyczne, wydawane przez ośrodki doradztwa rolniczego i CDR, w ujęciu historycznym.

Organizowany przez poznański oddział Centrum Doradztwa Rolniczego konkurs, od szeregu lat cieszy się dużym zainteresowaniem redakcji czasopism ośrodków doradztwa rolniczego. Konkurs jako forma współzawodnictwa wydawców przyczynia się niewątpliwie do podwyższania poziomu merytorycznego i edytorskiego wydawanych czasopism i wydawnictw tematycznych.

Poniżej wyniki XXVI edycji konkursu.   

♣    W kategorii „NAJLEPSZE CZASOPISMO PERIODYCZNE”
Dwa równorzędne I miejsca:
„Twój Doradca  Rolniczy Rynek” Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
we Wrocławiu
„Lubelskie Aktualności Rolnicze” Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w  Końskowoli
II miejsce:
„Wieś Mazowiecka” Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
Trzy równorzędne  III miejsca:
„Wieś Kujawsko – Pomorska” Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Wiadomości Rolnicze” Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Szepietowie
„Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy” Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

♣    W kategorii „NAJLEPSZA PUBLIKACJA TEMATYCZNA”
Dwa równorzędne I miejsca:
„Innowacyjne rozwiązania w organizacji chowu bydła mięsnego”
Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
„Innowacyjne metody ochrony w uprawach ekologicznych” Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach
II miejsce: 
„Relacje cenowe w rolnictwie w latach 2002 – 2016” Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa  Rolniczego w Olsztynie
Wyróżnienie: 
„60 lat doradztwa rolniczego w Lubaniu” Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Nagrodzonym i wyróżnionym Zespołom Redakcyjnym czasopism oraz Wydawcom publikacji tematycznych składamy gratulacje.

Źródło: CDR
Foto: CDR
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. kwiecień 2024 13:34