Reklama zniknie za 11 sekund

Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Osoba niebędąca rolnikiem kupi grunty rolne szybciej?

Obrazek

Rząd przedstawił w Sejmie projekt ustawy, która ma poluzować zasady obrotu gruntami rolnymi. Ziemię będzie mogła kupić także osoba niebędąca rolnikiem, ale nie więcej niż jeden hektar. Posłowie prace nad ustawą mogą zakończyć jeszcze w tym miesiącu. 

wk3 kwietnia 2019, 14:39

- Wprowadzenie wskazanych zmian oraz nowych regulacji będzie miało korzystny wpływ na obrót nieruchomościami rolnymi zarówno na rynku prywatnym, jak i państwowym. Dzięki proponowanym rozwiązaniom więcej podmiotów będzie mogło nabyć grunty rolne, zwłaszcza o niewielkiej powierzchni (do 1ha), czy też położone w granicach administracyjnych miast - napisało ministerstwo rolnictwa w uzasadnieniu ustawy.


Co jest w nowelizacji?

Najważniejszym punktem nowelizacji jest zniesienie podstawowej zasady ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która ograniczała możliwość kupowania ziemie rolnej nie przez rolników. Zgodnie z zaproponowanymi przez rząd regulacjami teraz grunty rolne będzie mogła nabyć osoba, która nie jest rolnikiem indywidualnym, ale tylko o powierzchni do 1 ha. A także w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym; w wyniku zniesienia współwłasności, przy podziale majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku; w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego. W przypadkach tych nie będzie już potrzebna zgoda Dyrektora Generalnego KOWR na nabycie nieruchomości rolnej. Jednak KOWR będzie miał prawo pierwokupu (prawo nabycia) takich nieruchomości.

Z działania ustawy wyłączono także następujące nieruchomości rolne:

  • położone w granicach administracyjnych miast,
  • w których grunty, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako grunty pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 70% powierzchni nieruchomości,
  • nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jako tzw. „ogródki przydomowe”.Nowelizacja umożliwia także nabywanie nieruchomości rolnych za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR przez:
a) uczelnie, na cele dydaktyczne lub prowadzenia badań naukowych, lub prac rozwojowych,
b) osoby prawne na cele publiczne;

Rozszerzono możliwość spadkobrania poprzez rozszerzenie katalogu osób bliskich o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów.
Rząd proponuje także zmniejszenie z 10 do 5 lat okresu, przez który:
  • nabywca nieruchomości rolnej jest obowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość,
  • nabyta nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Przedstawiający nowelizację wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski podkreślił, że zmiany w przepisach po 3 latach ich funkcjonowania wydają się być rozsądne i oczekiwane przez rolników. Nie zgodził się również z opinią, że projekt nie był konsultowany.

- Pamiętajmy, że ten projekt był konsultowany przez rok czasu. Decyzją ministra J. K. Ardanowskiego te konsultacje były przedłużane wiele razy. Nie można postawić zarzutów, że ustawa była konsultowana w trybie nocnym - powiedział wiceminister Romanowski, który dodał, że wiele organizacji prosiło nawet, aby konsultacje już skończyć i przejść do procedowania w Sejmie.  

Sejmowa komisja rolnictwa zakończyła dzisiaj pierwsze czytanie projektu, odrzucając wniosek opozycji o kontynuowaniu prac w podkomisji. Oznacza to, że komisja rolnictwa w pełnym składzie pochyli się ponownie nad rządowym projektem już 10 kwietnia. wk

pobierz mobilną aplikację top agrar Polska


Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)