StoryEditor

Nowa ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej: ubój bydła do 12 miesiąca życia na użytek własny?

Rząd planuje zezwolić na ubój bydła do 12 miesiąca życia na potrzeby własne. Do konsultacji została przesłana kompleksowa zmiana przepisów dotyczących Inspekcji Weterynaryjnej. 
27.05.2021., 15:05h
Do konsultacji został wysłany projekt ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest implementowanie przepisów unijnych rozporządzenia 2017/625 Parlamentu i Rady dotyczących kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin.

Ministerstwo rolnictwa proponuje w nowelizacji szereg zmian dostosowujących polskie przepisy do unijnych. Jednocześnie projektowana ustawa zmienia także przepisy dotyczące produkcji mięsa na użytek własny. 

Bydło do 12 miesiąca na użytek własny 


Projekt zezwala na dokonywanie w gospodarstwach uboju bydła w wieku od 6 do 12 miesięcy w celu pozyskania mięsa na użytek własny. Aktualnie w przypadku bydła w wieku do 12 miesiąca życia pochodzącego z Polski nie ma tkanek, które uznawane byłyby za materiał szczególnego ryzyka. Dlatego zdaniem resortu rolnictwa zmiana ta nie niesie zagrożenia i problemów, jakie mogłyby wynikać z obowiązku właściwego zagospodarowania tkanek, które uznaje się za materiał szczególnego ryzyka oraz co do zasady nie jest konieczne wykon...
Pozostało 57% tekstu
Ten artykuł jest dostępny w Strefie Premium.
Czytaj i oglądaj bez ograniczeń! Zyskaj dostęp do Strefy Premium już za 19,90 zł za pierwszy miesiąc. Dla prenumeratorów dostęp gratis po zalogowaniu
Prenumeratorzy top agrar Polska mogą korzystać ze Strefy Premium za darmo! Kliknij, by dowiedzieć się, jak się zarejestrować.
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
25. kwiecień 2024 01:13