StoryEditor

Nowe zasady wnioskowania już niedługo?

Na początku 2018 r. Sejm będzie mógł się zająć przyjętą właśnie przez rząd ustawą o płatnościach bezpośrednich. Wprowadza ona szereg zmian m.in. w zasadach składania wniosków, które teraz rolnik będzie musiał przesyłać w formie elektronicznej. Docelowo ma to dotyczyć wszystkich wniosków.
28.12.2017., 16:12h
Rada Ministrów na czwartkowym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
Tylko przez Internet
W ustawie wprowadzono zasadę składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w formie elektronicznej. Chodzi o to, aby docelowo wszystkie wnioski o przyznanie tych płatności były składane elektronicznie.
Oświadczenie zamiast wniosku
W 2018 r. możliwe będzie składanie – zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich – stosownego oświadczenia, w którym rolnik potwierdzi brak zmian w porównaniu z wnioskiem z 2017 r. Szacuje się, że z tej możliwości skorzysta ok. 200-300 tys. rolników, co stanowi ok. 15-22 %. wszystkich beneficjentów systemu wsparcia bezpośredniego. Możliwość złożenia oświadczenia – zamiast wniosku – ma także dotyczyć wybranych działań obszarowych PROW. Oznacza to uproszczenie procedury wnioskowania o płatności bezpośrednie i pomoc w ramach wybranych działań obszarowych PROW. Przyśpieszy to również proces obsługi wniosków. Rolnik nie będzie musiał czekać na wprowadzenie papierowego wniosku do systemu informatycznego, gdyż ten od razu będzie w wersji elektronicznej. Takie oświadczenie rolnik będzie musiał złożyć do biura powiatowego ARiMR od 15 lutego do 14 marca na formularzu opracowanym przez Agencję.
Mniej obowiązków ARiMR
Ale w projekcie znajduje się również jedno rozwiązanie, które niekończenie spodoba się wszystkim rolnikom. Rząd proponuje bowiem, aby Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie miała obowiązku powiadamianie rolnika o niezałatwieniu sprawy przyznania płatności bezpośrednich oraz wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie o przyznanie płatności obszarowej z PROW. Obecnie kierownik powiatowego biura ARiMR ma taki obowiązek do 1 marca wraz z podaniem przyczyny i nowej daty załatwienia sprawy. Mechanizmem dyscyplinującym ARiMR będzie teraz tylko ustawowa data zakończenia wypłat dopłat bezpośrednich, czyli 30 czerwca.  wk
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. kwiecień 2024 00:15