StoryEditor

Nowoczesne kształcenie w resortowych szkołach rolniczych

30 marca odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół rolniczych prowadzonych przez MRiRW, z udziałem Henryka Kowalczyka oraz sekretarz stanu Anny Gembickiej. Szkoły rolnicze to miejsce dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z rolnictwem, hodowlą zwierząt, weterynarią, mechanizacją rolnictwa lub projektowaniem terenów zieleni i ogrodów.
31.03.2022., 10:03h

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz sekretarz stanu Anna Gembicka wzięli udział w konferencji dla dyrektorów szkół rolniczych. 

– Tematyka oświaty rolniczej, jak dobrze Państwo wiedzą, jest mi szczególnie bliska, gdyż również byłem nauczycielem w jednej z takich szkół na Mazowszu – podkreślił szef resortu rolnictwa – Dlatego wszelkie zagadnienia z tym związane są ważnym elementem mojej obecnej pracy.
– W mojej ocenie realizowane w szkołach przedsięwzięcia, te edukacyjne i te promujące różne mechanizmy wsparcia nowoczesnego polskiego rolnictwa, dają podstawę do tego, aby szkoły resortowe stały się swoistymi ośrodkami edukacji rolniczej – stwierdził wicepremier Henryk Kowalczyk.

19 843 uczniów

W 61 Zespołach Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w roku szkolnym 2021/2022 kształci się ogółem 19 843 uczniów i słuchaczy. Prawie 80% uczniów stanowi młodzież mieszkająca na wsi. Tylko 13% szkół zlokalizowanych jest w miastach.

Nowoczesne kształcenie

W budżetach resortowych szkół zabezpieczane są środki finansowe na ich funkcjonowanie i rozwój, m.in. na:

  • nowoczesny sprzęt rolniczy – symulator kombajnu, model treningowy krowy do inseminacji, ciągnik rolniczy z przyczepą;
  • sprzęt komputerowy i elektroniczny – niektóre szkoły posiadają drony, dzięki czemu można obserwować i diagnozować uprawy rolnicze;
  • środki transportu do nauki jazdy i przewożenia uczniów;
  • nowoczesne pracownie dydaktyczne i klasy lekcyjne;
  • budynki socjalno-dydaktyczne, sale gimnastyczne itd.

Jakie programy są do dyspozycji?

  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa;
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój;
  • Regionalne Programy Operacyjne;
  • ERASMUS +, a także zadania z zakresu edukacji ekologicznej, gospodarki wodnej i termomodernizacji budynków w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kierunki kształcenia

Resortowe szkoły rolnicze to idealne miejsce dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z rolnictwem, hodowlą zwierząt, weterynarią, mechanizacją rolnictwa czy też projektowaniem terenów zieleni i ogrodów.

Centra Kształcenia Ustawicznego

W szkołach tych funkcjonują również centra kształcenia ustawicznego, które skierowane są również dla osób dorosłych i innych mieszkańców wsi. Organizują głównie kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy do prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa rolnego.


opr. Bernat Patrycja
Źródło: Gov.pl
Fot: Gov.pl

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. kwiecień 2024 21:49