StoryEditor

Nowy rząd Morawieckiego. Anna Gembicka ministrem rolnictwa

Dzisiaj (27.11.2023) prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd, który w ostatnich tygodniach stworzył premier Mateusz Morawiecki. Szefową resortu rolnictwa została Anna Gembicka. Jak długo będzie pełniła tą funkcję?
27.11.2023., 17:00h

Dzisiaj w Pałacu Prezydenckim odbyło się zaprzysiężenie nowego rządu utworzonego przez premiera Mateusza Morawieckiego. Prezydent powołał nową Prezesa Rady Ministrów i nową Radę Ministrów. 

Skład nowego rządu Morawieckiego

Prezydent Adndrzej Duda powołał ponownie Mateusza Morawieckiego na stanowisko Prezesa Rady Ministrów. Poniżej lista powołanych ministrów:

 • Alvin Gajadhur, Minister infrastruktury (zastąpi Andrzeja Adamczyka)
 • Mariusz Błaszczak, Minister obrony narodowej (bez zmiany na stanowisku)
 • Danuta Dmowska-Andrzejuk, Minister sportu i turystyki (zastąpi Kamila Bortniczuka)
 • Dominika Chorosińska, Minister kultury i dziedzictwa narodowego (zastąpi Piotra Glińskiego)
 • Dorota Bojemska, Minister rodziny i polityki społecznej (zastąpi Marlenę Maląg)
 • Anna Łukaszewska-Trzeciekowska, Minister klimatu i środowiska (zastąpił Annę Moskwę)
 • Ewa Krajewska, Minister Zdrowia (zastąpi Katarzynę Sójkę)
 • Anna Gembicka, Minister rolnictwa i rozwoju wsi (zastąpi Roberta Telusa)
 • Marzena Małek, Minister aktywów państwowych (zastąpi Jacka Sasina)
 • Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister funduszy i polityki regionalnej (zastąpi Grzegorza Pudę)
 • Szymon Szynkowski vel Sęk, Minister spraw zagranicznych (zastąpi Zbigniewa Raua)
 • Marcin Warchoł, Minister sprawiedliwości (zastąpi Zbigniewa Ziobrę)
 • Marlena Maląg, Minister rozwoju i technologii (zastąpi Waldemara Budę)
 • Krzysztof Szczucki, Minister edukacji i nauki (zastąpi Przemysława Czarnka)
 • Paweł Szefernaker, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, (zastąpi Mariusza Kamińskiego)

Kim jest minister rolnictwa Anna Gembicka?

Minister Anna Gembicka zastąpi Roberta Telusa na stanowisku ministra rolnictwa. Była dotychczas sekretarzem stanu, wiceminister rolnictwa oraz Pełnomocnikiem Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. 

Dotychczas minister rolnictwa Anna Gembicka określała zadania do realizacji oraz nadzorowała ich wykonanie w sprawach objętych zakresem działania Departamentu Innowacji, Cyfryzacji i Transferu Wiedzy, Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej oraz Departamentu Strategii i Rozwoju, w szczególności dotyczące:

 • innowacji, cyfryzacji oraz transferu wiedzy w obszarze rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych i rybołówstwa,
 • badań i współpracy naukowej,
 • doradztwa rolniczego,
 • zabezpieczenia społecznego rolników,
 • aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców wsi,
 • przedsiębiorczości, rynku pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie,
 • oświaty rolniczej,
 • ochrony dziedzictwa kulturowego wsi,
 • współpracy ze związkami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz samorządem rolniczym,
 • rozwoju turystyki wiejskiej, agroturystyki i ekoturystyki,
 • realizacji zadań i działań wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1179),
 • koordynacji przygotowania i monitorowania krajowych strategii rozwoju,
 • koordynacji prac w zakresie wdrażania, aktualizacji i monitorowania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Krajowego Programu Reform,
 • koordynacji udziału Ministerstwa w przygotowaniu programów realizujących Umowę Partnerstwa 2021‒2027,
 • analiz wpływu polityk Unii Europejskiej i polityk krajowych na realizację Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030;

Ponadto wykonywała zadania należące do zakresu obowiązków Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. 

image

Anna Gembicka

FOTO: Fot. gov.pl

Anna Gembicka nadzoruje działalność m.in.:

 • Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,
 • instytutów badawczych z wyłączeniem spraw w zakresie wykonywania przez nie praw z tytułu posiadanych akcji i udziałów w spółkach kapitałowych,
 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej,
 • Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi,
 • szkół i placówek rolniczych,
 • wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

Życiorys Anny Gembickiej

Urodziła się w 1991 r. we Włocławku. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe z zakresu rolnictwa i ekonomiki gospodarstw rolnych oraz kurs The Economics of Agro-Food Value Chain.

Była sekretarzem premiera Mateusza Morawieckiego, a wcześniej jego doradcą w Gabinecie Politycznym w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwie Rozwoju.

Pełniła także funkcję pełnomocnika wojewody kujawsko-pomorskiego ds. zrównoważonego rozwoju. W tym czasie zajmowała się tematyką zrównoważonego rozwoju, wsparcia dla miast małych i średnich oraz obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Kół Gospodyń Wiejskich, a także zagadnieniami związanymi ze wsparciem rozwoju III sektora i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Od 4 czerwca do 28 października 2019 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

W wyborach parlamentarnych w 2019 r. uzyskała mandat posła na Sejm RP IX kadencji.

Od 17 stycznia do 19 października 2020 r. pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Została powołana na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w październiku 2020 r.

Robert Telus żegna się ze stanowiskiem

Robert Telus podsumował swoją pracę w ministerstwie rolnictwa jako "trudną i ciężką pracę". Resort rolnictwa wymienił działania, których dokonał R.Telus w czasie swojej kadencji m.in.: stabilizację na rynku zbóż, pomoc finansową dla rolników w różnych sektorach, nawiązanie dialogu z rolnikami w Szczecinie oraz zawarcie sojuszu z państwami przyfrontowymi w sprawie importu zboża z Ukrainy do Polski, wprowadzenie ułatwień w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych i inne. 

Wotum zaufania dla rządu Morawieckiego

Mateusz Morawiecki po utworzeniu nowego rządu ma dwa tygodnie na zyskanie wotum zaufania. Szanse przetrwania obecnego rządu jednak są znikome, gdyż w Sejmie do większości głosów, partii Prawo i Sprawiedliwość brakuje nadal 37 mandatów. Ponadto jest to partia, która nie ma żadnego koalicjanta, ktory mógłby poprzeć premiera Morawieckiego.

W związku z tym, że najwięcej mandatów, bo aż 248 w Sejmie ma Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL oraz Nowa Lewica, a z kolei te partie mają wspólne stanowisko, że na czele rządu powinien stanąć Donald Tusk. Jeżeli Mateuszowi Morawieckiemu nie uda się zdobyć wotum zaufania, wybór premiera spadnie na Sejm i tak czy inaczej Donald Tusk zostanie premierem. 

oprac. dkol na podst. gov.pl

Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
26. luty 2024 14:43