StoryEditor

O "Wiejskiej Polsce i nowej WPR" na konferencji Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Podczas Centralnych Targów Rolniczych w Nadarzynie odbyła się ciekawa debata o nowym kształcie i finansowaniu WPR oraz o odpowiedzialnym planie strategicznym dla polskiego rolnictwa. 
03.02.2019., 12:02h
- Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów jest szczególnie uprawnione do brania udziału w dyskusji na temat kształtu i finansowania nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Od początku, mimo wielu głosów sprzeciwu oraz niepokoju rolników, wspieraliśmy członkostwo Polski w UE - mówił Ireneusz Niewiarowski, prezes KSS podczas konferencji pt. Wiejska Polska. 

Polska w tym roku świętuje 15-lecie, bo od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach stanowiącego prawną podstawę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej jesteśmy jej członkiem. 

- Te 15 lat pokazuje, że mieliśmy rację, bo członkostwo wiele korzyści przyniosło polskim rolnikom i polskiej wsi. Razem z rządem chcemy budować silną Polskę i Europę - podkreślił Niewiarowski. 

W tym czasie polski eksport zwiększył się z 4 mld euro w 2004 roku do 29 mld euro w 2018 r. Ponadto dodatnie saldo handlowe wynosi 10 mld euro. 81% naszego eksportu trafia na rynek europejski - najwięcej stanowią mięso, warzywa, owoce, ale także staliśmy się 3 eksporterem przetworów rybnych w UE (co prawda importujemy 94% surowców, ale znakomicie je wykorzystujemy). 

Nie ma obecnie jasnych konkluzji jak dokładnie będzie wyglądał budżet przeznaczony na rolnictwo w ramach finansowych WPR – mówił Jerzy Plewa, dyrektor generalny ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w KE. 

Prawie 30% całego budżetu, czyli 365 mld euro zostanie przeznaczone na rozwój rolnictwa. 10 mld euro zostanie wydatkowane na innowacje i badania żywności, rolnictwa, obszarów wiejskich i biogospodarki.

Jedno jest pewne - znacznie wzrośnie odpowiedzialność krajów członkowskich, ze względu na to, że każdy kraj musi przygotować ramowy plan strategiczny, zaplanować potrzeby i przeprowadzić dialog społeczny, aby dostosować zapotrzebowanie konkretnych sektorów i działów rolnictwa.

W ramach planów kraje członkowskie muszą uwzględnić działania prośrodowiskowe i związane ze szczególną ochroną klimatu. Podczas konferencji odbyła się debata, w której uczestniczyli Ryszard Zarudzki, Jerzy Plewa, prof. Andrzej Kowalski, Walenty Poczta oraz Czesław Siekierski. Więcej szczegółów dotyczących debaty znajdziesz w marcowym wydaniu Top Agrar Polska!

dkol
Dorota Kolasińska
Autor Artykułu:Dorota Kolasińska Redaktorka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
23. luty 2024 09:06