StoryEditor

Obrót ziemią bez zgody KOWR? Firmy przesyłowe mogą tak robić!

W ekspresowym tempie Sejm uchwalił ustawę, która zezwala tzw. spółkom przesyłowym na obrót ziemią rolną bez zgody Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zdaniem rządu taka zmiana nie zagrozi interesom rolników. Zdaniem opozycji, kolejna nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, dowodzi jak niedoskonały jest to dokument.
10.11.2017., 13:11h
Potrzeba nowelizacji sztandarowej ustawy Prawa i Sprawiedliwości wyszła dość niespodziewanie przy okazji prac nad połączeniem państwowych firm będącym operatorami tzw. systemów przesyłowych.

– Łączymy PERN z OLPP, który ma 148 działek rolnych.  Nie są używane jako rolne, ale tak figurują. Tworząc nowy podmiot z formalnego punktu widzenia musimy przenieść tytuły własności. Przy obecnych procedurach mogłoby się okazać, że ktoś z boku będzie miał formalne prawo zakupu tych działek. Dlatego w nowelizacji wyłączamy taką możliwość – tłumaczył Piotr Naimski Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Dlatego nowelizacja ustawy umożliwi trzem państwowym spółkom:
  • Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A. (operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego),
  • Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (operator systemu przesyłowego gazowego),
  • PERN S.A. (jedyna jednoosobowa spółka Skarbu Państwa posiadająca koncesję na przesyłanie paliw ciekłych)

nabywania praw do nieruchomości rolnych bez procedur wymaganych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.  Wszystkie trzy wymienione spółki prowadzą działalność o strategicznym znaczeniu dla Rzeczypospolitej Polskiej, czyli zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej, paliw gazowych albo paliw ciekłych.

– To kolejna próba doraźnego łatania tej szkodliwej ustawy, która miała chronić polską ziemię przed wykupem przez cudzoziemców – powiedział Kazimierz Plocke z Platformy Obywatelskiej.  – Mamy kolejną nowelizację złej ustawy. Przypomnę, że to jest już druga nowelizacja. Za chwilę będziemy mieli program Mieszkanie + i po raz kolejny będziemy musieli tą ustawę poprawiać – dodała Dorota Niedziela posłanka Platformy Obywatelskiej.

Ale arytmetyka sejmowa była nieubłagana i ustawa przeszła zdecydowaną większością. Za jej uchwaleniem opowiedziało się 230 posłów, przeciw było 182, dziewięć osób się wstrzymało.

– Nigdy nie twierdziliśmy, że ta ustawa jest idealna i jak Biblii nawet o jotę nie można jej zmieniać – odpowiedział na wątpliwości posłów opozycji Jan Krzysztof Ardanowski z Prawa i Sprawiedliwości. 

– Ustawa jest przygotowana w pełnym porozumieniu z ministrem Jurgielem, a ministerstwo rolnictwa nie zgłasza do niej żadnych uwag – dodał Piotr Naimski.   wk

Fot. Łuczak
Top Agrar
Autor Artykułu:Top Agrar
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. maj 2024 23:59