StoryEditor

Ochrona wilka, zniesienie limitów i wypłata odszkodowań za szkody łowieckie – co na to resort klimatu?

W ubiegły czwartek Ministerstwo Klimatu i Środowiska udzieliło odpowiedzi na wniosek dotyczący szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne i objęte ochroną. Jak zaznaczono, istnieje możliwość zakwestionowania ustalonych limitów.
21.05.2024., 08:20h

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 16 maja br. udzieliło odpowiedzi na stanowisko Porozumienia Izb Rolniczych Polski Południowo-Wschodniej. Wniosek dotyczył szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne i objęte ochroną.

Zakwestionowanie ustalonych limitów

Jak zaznaczył resort klimatu, dzierżawcy oraz zarządcy obwodów łowieckich w ramach planowania łowieckiego zarządzają populacjami zwierzyny.

Zobacz także: Terminy szacowania szkód powodowanych przez zwierzęta chronione do zmiany

- W przypadku nadmiernych szkód powodowanych przez zwierzęta łowne istnieje możliwość zakwestionowania ustalonych limitów pozyskania przez organy, które opiniują te plany wójta, burmistrza lub prezydenta miasta a także przedstawicieli właściwej terytorialnie izby rolniczej – czytamy w piśmie.

Wypłata odszkodowań za szkody łowieckie

Kolejnym postulatem było utworzenie funduszu celowego mającego na celu wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie oraz szacowania szkód przez niezależne komisje. Resort poinformował, że będzie to zgłoszone i stanie się przedmiotem analizy tworzonego Zespołu ds. reform łowiectwa.

Strategia ochrony wilka

- Odnośnie opracowania strategii ochrony oraz gospodarowania zasobami wilka, bobra i ptactwa prawnie chronionego, resort informuje, że zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. 1336 z późn. zm.) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska opracowuje programy ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt i grzybów - czytamy. W publikacji „Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce” zawiera listę zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt, nie ma na niej jednak bobra, żurawia oraz kormorana.

- Jednocześnie należy zaznaczyć, że strategie zarządzania gatunkami objętymi ochroną nie stanowią źródła powszechnie obowiązującego prawa. Mogą być ewentualnie swoistymi wytycznymi do postępowania, ale nie będą obligować żadnego podmiotu do podejmowania konkretnych działań. Brak takiej strategii dla konkretnego gatunku nie oznacza więc luk w jego ochronie – czytamy dalej.

Jak podaje resort klimatu, zgodnie z przepisami o ochronie przyrody możliwe jest uzyskanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów wobec osobników objętych ochroną, w celu wyeliminowania zagrożenia np.:

  • umyślne płoszenie,
  • umyślne przemieszczanie z miejsc regularnego przebywania w inne miejsce, czy zabijanie.

Zezwolenie na odstępstwo od zakazów

Zezwolenia wydawane są przez właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Ministra Klimatu i Środowiska. 

TUTAJ ZNAJDZIESZ CO POWINNO SIĘ W NIM ZNAJDOWAĆ

Zniesienie całorocznej ochrony wilka

Resort klimatu odniósł się również do propozycji całorocznego zniesienia ochrony wilka i poinformował, że jest to gatunek ściśle chroniony, ale jak wynika z przepisów, wilk może zostać objęty w Polsce ochroną gatunkową częściową.

- Przy rozważaniach dotyczących zmiany reżimu ochronnego wilka należy brać pod uwagę również odbiór społeczny. Nastawienie społeczne do wilka jest niejednoznaczne – czytamy w piśmie.

image

Resort klimatu pisze również, ze wbrew przekonaniu, tam, gdzie pojawiają się wilki, poziom inwentarzu nie spada. Wilki są również zwierzętami z grupy rodzinnej. Odstrzał pozostawi przy życiu niewielkie grupy i niedoświadczone, które będą polować na mniejsze, słabsze osobniki jak sarny wtedy też zwierzęta gospodarskie staną się atrakcyjniejszą zdobyczą.

 

Bernat Patrycja

na podst. LIR za KRIR

Fot: Canva

Patrycja Bernat
Autor Artykułu:Patrycja Bernat Redaktorka portalu topagrar.pl, specjalistka ds. rynku nawozów i uprawy roślin
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. czerwiec 2024 19:54