Reklama zniknie za 11 sekund

Topagrar.pl
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Podatek przy sprzedaży udziałów spółki z o.o.

Obrazek

Pytanie: Niedawno sprzedaliśmy udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością grupie producenckiej. Czy od tej sprzedaży należy odprowadzić podatek dochodowy?

adw. Mikołaj Pomin11 czerwca 2020, 08:00
Odpowiedź: Przychody majątkowe, co do zasady, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli są to dochody osoby fizycznej, mamy do czynienia z podatkiem dochodowym osób fizycznych. Sprzedaż udziałów w spółce prawa handlowego (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością) stanowi jedno ze źródeł przychodu, które podlega opodatkowaniu tym podatkiem, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (t.j. DzU z 2019 r., poz. 1387 ze zm.).

Podatek od odpłatnego zbycia udziałów winien być rozliczony do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym doszło do transakcji. Fakt, że czynność sprzedaży udziałów podlega opodatkowaniu nie oznacza, że podatek ten zostanie ostatecznie zapłacony. W zależności od sposobu nabycia udziałów (np. nabycie w drodze kupna, objęcie udziałów w zamian za wniesienie aportu itp.), ustawa pozwala na pomniejszego przychodu ze sprzedaży udziałów o koszt uzyskania tego przychodu. Przykładowo, kosztem takim może być wartość wkładu wniesionego do spółki w zamian za udziały. O koszty te może zostać umniejszony przychód, co ostatecznie zaważy na wysokości podatku. Gdyby okazało się, że koszt te jest równy lub przewyższa przychód ze sprzedaży, sprzedający nie zapłaci z tego tytułu podatku.

adw. Mikołaj Pomin


Picture of the author
Autor Artykułu:adw. Mikołaj Pomin
Pozostałe artykuły tego autora

Ważne Tematy

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)

Ważne Tematy

  • Produkty Agrasklep
 • Social Media
 • top agrar Polska
 • Profitehcnika
 • Tygodnik - rolniczy
 • Elita
 • Mleko24
 • Wiom
 • Sad Nowoczesny
 • Traktorpool
 • Agrarlex
 • Agrarpogoda
 • WH
 • Ogłoszenia agro
 • Smart wieś
 • Agrarsklep
 • Strona firmowa

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)