Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Strona główna>Artykuły>Prawo>Aktualności>

Prawie 6 tys. rolników przeszkolono w ramach cyklu "Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi"

Obrazek

Aby jak najlepiej przygotować wielkopolskich rolników do reformy Wspólnej Polityki Rolnej i Krajowego Planu Strategicznego (KPS), Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z Wielkopolskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zorganizowała cykl „Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi”. 6 marca w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się podsumowanie 31 spotkań, które odbyły się na terenie całego województwa. 

Bartłomiej Czekała6 marca 2023, 22:21

Patronat nad forami objął Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk oraz Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński. Celem spotkań było przybliżenie rolnikom nowych zasad, w oparciu o które będą mogli ubiegać się o wsparcie dla swoich gospodarstw.

Jak zaznacza prezes WIR Piotr Walkowski, była to pierwsza tak szeroko zakrojona akcja informacyjna, dotyczącą tej tematyki i innowacyjna w skali kraju, gdyż tylko w Wielkopolsce wszystkie instytucje pracujące na rzecz rolnictwa podjęły się wspólnej organizacji tego typu spotkań.

31 spotkań w Wielkopolsce i 5720 przeszkolonych rolników


Pierwsze spotkanie z cyklu WFR 2023 dobyło się 16 stycznia br. w WODR Sielinko w powiecie nowotomyskim, a ostatnie 1 marca na terenie powiatu pleszewskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie. Jak podkreślali zgodnie organizatorzy, tegoroczne fora cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony rolników, którzy wypełniali kolejne sale niemal w całości, aktywnie uczestniczyli w spotkaniach i zadawali wiele pytań. W sumie we wszystkich spotkania wzięło udział 5 720 rolników, działaczy samorządu rolniczego i organizacji rolniczych oraz uczniów i studentów kierunków rolniczych.


Uczestnicy spotkania podsumowującego cykl szkoleń "Wielkopolskie Fora Rolnicze - Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi"

Nowe dopłaty, normy GAEC i ekoschematy


„Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi” były w głównej mierze poświęcone tematowi Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej  na lata 2023-2027, zgodnie z którym rolnicy będą od tego roku składali wnioski o dopłaty bezpośrednie. Krajowy Plan Strategiczny stanowi zasadniczą zmianę w podejściu do płatności obszarowych. W ramach tego dokumentu obowiązuje nowa, wzmocniona warunkowość, jak również tzw. ekoschematy, czyli dobrowolne, roczne zobowiązania rolnika do stosowania praktyk korzystnych dla klimatu, środowiska oraz dobrostanu zwierząt. Informacje przekazywane na spotkaniach będą miały decydujące znaczenie dla sytuacji finansowej rolników w nadchodzących latach.

Przesłaniem dla organizatorów forów było to, aby przed rozpoczęciem naborów rolnicy zostali dobrze poinformowani o wszystkich możliwościach, z jakich mogą skorzystać. W większości ten cel został zrealizowany, choć niestety z uwagi na brak rozporządzeń wykonawczych, nie były znane wszystkie szczegóły realizacji poszczególnych działań. Z biegiem czasu pojawia się jednak coraz więcej informacji, które precyzują obowiązki rolników i, co równie ważne – sposób ich egzekwowania.


Uczestnicy spotkania podsumowującego cykl szkoleń "Wielkopolskie Fora Rolnicze - Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi"

Przebieg wszystkich spotkań był zbliżony. W pierwszej części spotkania specjaliści z WIR, WODR oraz ARiMR przedstawili prezentacje na temat Krajowego Planu Strategicznego, w tym najważniejsze informacje dotyczące ekoschematów (materiały informacyjne prezentowane podczas spotkań zostały zamieszczone na stronie internetowej www.wir.org.pl w zakładce „Wielkopolskie Fora Rolnicze”).

Z ramienia wielkopolskiego samorządu rolniczego prelegentami byli:

- Grzegorz Wysocki,
- Andrzej Przepióra,
- Barbara Idczak,
- Czesława Klonowska,
- Mirosława Żurek,
- Elżbieta Bryl,
- Paweł Dopierała,
- Kornel Pabiszczak,
- Michał Pawliczuk,
- Maria Schubert,
- Paweł Bydałek,
- Rafał Sobczak.

W każdym spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Zarządu WIR i to Członkowie Zarządu, z Prezesem Piotrem Walkowskim na czele, byli bardzo często moderatorami forum. Przedstawiciele WIR omawiali kontekst zmian Wspólnej Polityki Rolnej – od Planu Mac Sharry’ego, po założenia Europejskiego Zielonego Ładu, czyli obecnej perspektywy, która ukierunkowuje działania rolnika na rzecz praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu, czy też dobrostanu zwierząt. Reprezentant Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego przedstawiał temat warunkowości oraz ekoschematów, a o wnioskach i harmonogramie naborów opowiadał przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Trzeba dobrać ekoschemat do specyfiki swojego gospodarstwa

Podczas spotkań Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej – Piotr Walkowski zaznaczał, że zmiana warunków przyznawania płatności wymusza na rolnikach wcześniejsze przygotowanie się do składania wniosków. W nowej perspektywie bardziej uważniej trzeba będzie pilnować, aby struktura upraw w gospodarstwie spełniała nowe podwyższone normy. Jeśli rolnicy będą korzystać z usług doradczych, to będzie konieczność wcześniejszej wizyty u doradcy, gdyż wypełniając wnioski w ostatniej chwili można przeoczyć pewne kwestie i nie skorzystać z dopłat w pełni.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.

Aby ułatwić rolnikom proces dostosowania się do nowych norm, Wielkopolska Izba Rolnicza udostępniła na swojej stronie kalkulator „Wyliczenia - GAEC 7/8 i zróżnicowanie upraw”, który w szybki sposób zweryfikuje czy planowana struktura upraw jest zgodna z wymogami. W drugim kalkulatorze „Wyliczenia płatności dla gospodarstw” można z kolei obliczyć orientacyjną wysokość płatności w swoim gospodarstwie. Oba kalkulatory dostępne są na stronie WIR.

Zmiany, które czekają rolników podyktowane są realizacją celów środowiskowych i klimatycznych, dotyczących łagodzenia zmian klimatu oraz wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych. Rolnicy podczas forów zwracali uwagę na pogarszające się warunki produkcji, niezrozumienie dla znaczenia produkcji rolniczej i zagrożenia związane ze zbyt szybkim tempem wprowadzania zmian. Zadawali także konkretne pytania dotyczące praktycznej realizacji obowiązków, jakie niesie za sobą wypełnianie poszczególnych ekoschematów. Należy mieć nadzieję, że uwagi rolników zostaną wzięte pod uwagę w trakcie prac nad szczegółowymi przepisami wprowadzającymi nowe zasady dopłat.

Pytania i uwagi, na które nie udało się uzyskać odpowiedzi podczas spotkań zostały zebrane i przekazane do odpowiednich instytucji. Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie internetowej WIR w zakładce „Wielkopolskie Fora Rolnicze”.

Wspólny wysiłek w organizację spotkań


Tematykę tegorocznych spotkań pn. „Wielkopolskie Fora Rolnicze – Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi” zdominowały zmiany w WPR, jednak w spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele pozostałych instytucji i organizacji rolniczych (m.in.: KRUS, WIORiN, KOWR, Inspekcja Weterynaryjna, COBORU, OSCh-R, Wody Polskie, PIP, itp.). Część z nich przygotowało stoiska informacyjne, gdzie uczestnicy spotkań mogli zasięgnąć porad w indywidualnych sprawach. W spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele Banków Spółdzielczych, Banku BNP Paribas oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, którzy prezentowali swoją ofertę skierowaną do rolników. Patronat medialny nad cyklem spotkań objęły m. in. redakcje: Top Agrar Polska i Tygodnika Poradnika Rolniczego.


Szefowie instytucji państwowych i organizacji rolniczych otrzymali pamiątkowe podziękowania za zaangażowanie i współorganizacje cyklu spotkań dla rolników.

W organizację poszczególnych spotkań zaangażowani byli Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych WIR, Kierownicy Biur Powiatowych WIR oraz pracownicy powiatowych oddziałów ARMIR i WODR. Organizację forów wsparły lokalne samorządy, szkoły rolnicze, Koła Gospodyń Wiejskich i organizacje wiejskie. W spotkaniach, oprócz wielkopolskich rolników, uczestniczyli także parlamentarzyści, samorządowcy, uczniowie i nauczyciele kierunków rolniczych, a także doradcy rolniczy.


Pamiątkowe zdjęcie organizatorów i współorganizatorów cyklu "Wielkopolskie Fora Rolnicze - Wspólnie dla Wielkopolskiej Wsi" w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.oprac. bcz

Fot. CzekałaPicture of the author
Autor Artykułu:Bartłomiej Czekała
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)