StoryEditor

Protest w Strasburgu– rolnicy mówią "NIE" żywności z probówki

W Strasburgu 11 lipca 2023 roku, będącym oficjalną siedzibą Parlamentu Europejskiego, odbył się protest rolników z całego świata, którzy manifestowali przeciwko uznaniu żywności wyhodowanej w laboratorium za alternatywy dla żywności produkowanej przez rolników. Zdaniem Światowej Organizacji Rolników, która przewodniczy akcji, taka żywności będzie miała wpływ na globalne bezpieczeństwo żywnościowe i zdrowie ludzi.
12.07.2023., 09:07h
Wczoraj w Strasburgu odbyły się manifestacje, w których uczestniczyły Światowa Organizacja Rolników, skupiająca ok. 1,2 mld rolników z całego świata. Dla WFO priorytetem jest podkreślanie zrównoważonego rolnictwa. Zdaniem organizacji wprowadzenie żywności wyprodukowanej w laboratoriach może mieć negatywny wpływ na:
  • globalne bezpieczeństwo żywnościowe,
  • bezpieczeństwo żywności,
  • zdrowie ludzi,
  • dziedzictwo kulturowe,
  • byt społeczności rolniczych.


Żywność z laboratorium - jak powstaje?

Obawy członków organizacji zrzeszającej rolników wynikają z faktu, że żywność produkowana w laboratoriach, która ma przeznaczenie do spożycia dla ludzi, powstaje przy wykorzystaniu tkanek lub komórek. Tego typu produkty nie są również dostępne na szeroką skalę. WFO jest otwarte na wprowadzanie zmian mających na celu poprawę jakości wytwarzanych produktów. Organizacja ceni sobie również innowacyjne podejście do rolnictwa, które opiera się na nauce oraz wprowadzaniu zrównoważonych rozwiązań do produkcji, przetwarzania, dystrybucji i konsumpcji żywności.
Nie ma jednak zgody WFO na to, by żywność wytwarzana w tradycyjny sposób przez rolników została zastąpiona produktami powstałymi na bazie tkanek w laboratoriach. Zdaniem WFO uznanie tego rodzaju żywności będzie negatywne zarówno dla rolników, których praca zostanie zlekceważona, jak również dla konsumentów, którzy zostaną ukierunkowani na stosowanie homogenicznego modelu diety. Żywność z probówki nie ma nic wspólnego z tradycyjnie wytworzonymi produktami, a ponadto nie charakteryzuje się różnorodnością, bogactwem, jakością i unikalnością regionalnych systemów żywienia występujących w różnych miejscach świata.

Żywności z laboratoriów - szkodliwa dla rolnictwa?

TAK dla przywracania przyrody, NIE dla PRAWA o odtwarzaniu przyrody! - to jedno z haseł, które pojawiło się na transparentach podczas manifestacji w Strasburgu.
Na proteście w Strasburgu pojawili się prezes Stowarzyszenia Zawodowego Boerenbond, Lode Ceysessens, prezes Irlandzkiego Stowarzyszenia Rolników, Tim Cullinan i szef niemieckiego Związku Rolników, Joachim Rukwied, którzy zabierając głos, podkreślili wagę bezpieczeństwa żywnościowego. Warto przypomnieć, że mięso z probówki zostało dopuszczone na stoły w USA w czerwcu 2023 r., co świadczy o stopniowym wdrażaniu żywności laboratoryjnej na rynek.

Zdaniem obecnych na proteście posłów, wprowadzenie żywności produkowanej w laboratoriach boleśnie odczują rolnicy pieczołowicie pracujący na swój sukces. Jak zauważył poseł do Parlamentu Europejskiego, Tom Vandenkendelaere, by móc rozwijać rolnictwo, wystarczy słuchać rolników, a nie produkować jedzenie w laboratoriach.

– Dobre prawodawstwo obejmuje słuchanie rolników i spółdzielni rolniczych, czyli tego, co jest potrzebne, aby iść naprzód – powiedział Tom Vandenkendelaere.

WFO nie jest przeciwne zielonej transformacji

Lins Norbert, będący członkiem Parlamentu Europejskiego zauważył, że rolnikom zarzuca się sprzeciw wobec zielonej transformacji, w której kierunku dąży Unia Europejska. Jak się jednak okazuje, tak nie jest, a rolnicy dokładają wszelkich starań, by sprostać stawianym przed nimi wymaganiom.

– Niektórzy mówią, że jesteśmy przeciwni GreenDeal, ale to nieprawda. Mamy ponad 20 przepisów, które mają zachęcać do zielonej transformacji, takie jak rolnictwo węglowe, regulacje LULUCF i ochrona różnorodności biologicznej w UE – powiedział członek Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komisji Rolnictwa, Lins Norbert.

Rolnicy gospodarujący w państwach należących do UE są świadomi stawianych im wymogów, które pomimo trudności starają się spełniać, chcąc zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe ludziom i produkować jak najlepszą żywność. W trakcie protestu wypowiedział się również Alexander Bernhuber, austriacki polityk, który mówił o pracy rolników oraz ich zaangażowaniu w ochronę lasów i gospodarstw. Jego zdaniem ustawa o odtwarzaniu przyrody nie jest właściwą drogą.

Mięso z probówek jest 25 razy bardziej szkodliwe dla środowiska niż tradycyjna wołowina

Nad żywnością produkowaną w laboratoriach od dłuższego czasu trwają badania, których wyniki są różne. W maju 2023 r. pisaliśmy o tym, że z badań przeprowadzonych przez kalifornijskich naukowców wyniknęło, że mięso z probówek jest 25 razy bardziej szkodliwe dla środowiska niż tradycyjna wołowina.

Justyna Czupryniak
Źródło: lowe_krowe, COPA-COGECA/tygonik-rolniczy.pl
Justyna Czupryniak
Autor Artykułu:Justyna Czupryniak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
10. grudzień 2023 06:02