StoryEditor

Rada Ministrów zgodziła się na utworzenie Krajowej Grupy Spożywczej

Rząd wyraził zgodę zbycie 9 spółek skarbu państwa, której wejdą w skład Krajowej Grupy Spożywczej. Nowy podmiot ma powstać na bazie Krajowej Spółki Cukrowej, a jego przychody wyniosą  blisko 3,5 mld zł rocznie.
21.04.2022., 11:04h

Rada Ministrów przyjęła we wtorek wniosek ministra aktywów państwowych o wyrażenie zgody na zbycie przez Skarb Państwa udziałów w spółkach:

 • „DANKO” Hodowla Roślin sp. z o.o.,
 • ELEWARR sp. z o.o.,
 • Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o.,
 • Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o.,
 • Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o.,
 • Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o.,
 • Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.,
 • Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o.
 • Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile "ZETPEZET" sp. z o.o.

Holding spożywczy powstanie na bazie Krajowej Spółki Cukrowej. Działa ona w sektorze przetwórstwa buraków cukrowych i produkcji cukru, a także przetwórstwa i obrotu zbożami, przetwórstwa warzyw i owoców, produkcji skrobi ziemniaczanej oraz produkcji słodyczy.


Po co nam holding spożywczy?

W komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów napisano, że rząd chce powołać Krajową Grupę Spożywczą, która będzie silną, państwową spółką rolno-spożywczą. Nowy polski holding będzie mógł budować przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym i przyczyniać się do wzmocnienia rozwoju polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych. Bezpieczeństwo żywnościowe oraz wsparcie rolnictwa i rozwoju wsi to fundamenty polityki rządu.

Rząd chce, aby Krajowa Grupa Spożywcza przeciwdziałała negatywnym zjawiskom występującym na rynkach rolno-spożywczych. Ma się także przyczynić do stabilizowania sytuacji na rynku produktów rolnych oraz zapewni dostawy rezerw strategicznych żywności. Nowy holding rozwinie też współpracę z rolnikami i plantatorami przy produkcji i dystrybucji nasion, usługach wsparcia, doradztwie, zakupach czy współpracę z innymi spółkami Skarbu Państwa.

Struktura holdingu

Krajową Grupę Spożywczą będą tworzyć spółki podzielone na sześć segmentów:

 • produkcja nasienna,
 • produkcja cukru,
 • produkcja skrobi,
 • sektor zbożowo-młynarski,
 • sektor rolny,
 • przetwórstwo spożywcze.

Do nowego holdingu będą mogły być powoływane nowe podmioty, w tym zagraniczne.

W zamierzeniach rządu Krajowa Grupa Spożywcza będzie dużym graczem na rynku spożywczym i ma uniezależnić polskich producentów od zachodnich koncernów.

Szacowane przychody Krajowej Grupy Spożywczej będą kształtować się na poziomie blisko 3,5 mld zł rocznie, co będzie stanowiło wzrost o ponad 35 % w stosunku do obecnych przychodów Krajowej Spółki Cukrowej.

Długa historia powstania holdingu

Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy mówiło o potrzebie powstania Narodowego Holdingu Spożywczego jesienią 2015 roku, po wygranych wyborach parlamentarnych. Ówczesnemu ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi nie udało się spełnić zapowiedzi podobnie jak kolejnemu ministrowi J. K. Ardanowskiemu. Pod koniec 2020 r. rząd zdecydował o przejęciu Krajowej Spółki Cukrowej oraz innych spółek Skarbu Państwa z sektora rolno-spożywczego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP). Tym samym misję tworzenia holdingu przejął nowy ministerstwo. Ale sprawa przyśpieszyła dopiero po objęciu funkcji ministra rolnictwa przez Henryka Kowalczyka.

wk
fot. Polski Cukier

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
13. czerwiec 2024 13:28