StoryEditor

Są dodatkowe środki na dopłaty do ubezpieczenia upraw!

Rolnicy jednak nie pozostaną bez wsparcia! Co prawda pula środków na dopłaty do ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich została wyczerpana to MRiRW poinformowało wczoraj o znalezieniu dodatkowych środków w budżecie na ten cel.
13.05.2020., 13:05h
Jeszcze w zeszłym tygodniu pisaliśmy o tym, że pula środków na dopłaty do składek na ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich została wyczerpana, przez co ubezpieczalnie nie zawierają umów ubezpieczenia, a wielu rolników chcących ubezpieczyć swoje uprawy i zwierzęta pozostała bez wsparcia.

Tymczasem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi podało wczoraj informację, że w zawartych umowach z zakładami ubezpieczeń w sprawie stosowania w 2020 roku dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich określona została łączna kwota dopłat 349 mln. zł.

W ramach tej kwoty aktualnie są zawierane umowy przez zakłady ubezpieczeń z producentami rolnymi, którzy samodzielnie dokonują wyboru ubezpieczanego ryzyka. Nierozdysponowana kwota 1 mln zł z zaplanowanych na 2020 rok w ustawie budżetowej 350 mln zł stanowi, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2020 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zabezpieczenie na częściową refundację zakładom ubezpieczeń wypłaconych odszkodowań z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyka wystąpienia strat spowodowanych przez suszę. W roku bieżącym możliwe jest, na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020, uruchomienie dodatkowej kwoty 150 mln zł na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - ze środków pochodzących z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Źródło: KRIR
Dominika Mulak
Autor Artykułu:Dominika Mulak Dziennikarka portalu topagrar.pl
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
01. marzec 2024 22:10