Reklama zniknie za 11 sekund

r e k l a m a
PARTNER
r e k l a m a
Jesteś w strefie Premium
Strona główna>Artykuły>Finanse>Zarządzanie>

Koniec dopłat do ubezpieczenia upraw?

Mamy coraz więcej sygnałów od rolników, którzy nie zdążyli ubezpieczyć upraw z dopłatami z budżetu. Na brak funduszy na dopłaty do ubezpieczeń zwraca uwagę także Wielkopolska Izba Rolnicza. Jak więc wygląda sytuacja?

Grzegorz Ignaczewski7 maja 2020, 14:23
Budżetowa dopłata do składki to nawet 65% - to bardzo duża pomoc w tym trudnym czasie. Jednak jak wskazuje Wielkopolska Izba Rolnicza, w 2019 r. w ustawie budżetowej na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zaplanowano 650 mln zł, a w budżecie na 2020 r. na dopłaty do ubezpieczeń przeznaczono łącznie 500 mln zł, czyli o 150 mln zł mniej. W skutek takich działań w tym roku pula na dopłaty do ubezpieczeń została wyczerpana i wielu rolników chcących ubezpieczyć swoje uprawy i zwierzęta pozostała bez wsparcia.

Z sygnałów od naszych Czytelników wiemy, że niektóre towarzystwa dysponują jeszcze limitem dopłat. A oto jak wygląda sytuacji w poszczególnych firmach:

VH POLSKA


Cieszymy się, że w pierwszym roku naszej działalności na polskim rynku ubezpieczenia upraw rolnych jest takie zapotrzebowanie na oferowane przez nas produkty ubezpieczeniowe.  Poprzez znajdujące się w naszej ofercie produkty ubezpieczenia upraw z dopłatami budżetu państwa chcemy wesprzeć w zarządzaniu ryzykiem kilka tysięcy rolników na terenie całego kraju. Posiadana przez nas pula dopłat do składek nam to umożliwia. Nie zamierzamy w ciągu najbliższych tygodni zamykać sprzedaży ubezpieczeń. Ubezpieczamy tradycyjne uprawy rolnicze oraz warzywa od takich ryzyk jak grad, deszcz nawalny, huragan. Odpowiadamy już nawet od 8% ubytku w plonie likwidując szkody na polu lub jego części. Maksymalna wypłata odszkodowania może sięgnąć 100% sumy ubezpieczenia – wyjaśnił Andrzej Janc, Dyrektor Sprzedaży

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych


Sprzedajemy jeszcze ubezpieczenia, ale już z pewnymi ograniczeniami tzn. nie sprzedajemy owoców, suszy dla wszystkich upraw, ograniczamy sprzedaż tytoniu na niektórych obszarach kraju. Reszta naszej oferty jest jeszcze dostępna, ale w ostatnim czasie widzimy bardzo duże zainteresowanie i możliwe, że niebawem zakończymy sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw – poinformował Mikołaj Beda, Dyrektor Departamentu Marketingu i Komunikacji

PZU


Jak wyjaśniał nam Piotr Kozicki, Główny Specjalista ds. PR, PZU nadal oferuje dotowane ubezpieczenia rolne we wszystkich województwach. Niestety limity Ministerstwa Rolnictwa są już na wyczerpaniu i w związku z tym uprawy owoców ubezpieczamy wyłącznie na warunkach komercyjnych.

Dodatkowo możemy dodać, że po krótkiej przerwie PZU w tym tygodniu wznowiło sprzedaż dotowanych polis dotyczących ubezpieczenia upraw rolnych od skutków gradu.

Concordia


Jak wyjaśnił Krzysztof Mrówka, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych, w 2020 roku Concordia Polska Grupa Generali oferuje rolnikom ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatami budżetu państwa. Jako zakład ubezpieczeń specjalizujący się w ubezpieczeniach upraw i gospodarstw rolnych wiemy, że prowadzenie gospodarstwa pod chmurką niesie ze sobą wiele ryzyk, m.in. związanych z warunkami pogodowymi, których nawet najlepiej prowadzone gospodarstwo nie jest w stanie wyeliminować. Tu wielokrotnie pomagają ubezpieczenia, w szczególności objęte dopłatami do składek z budżetu państwa. Dzięki temu - w ramach zawartych z Ministerstwem Rolnictwa umów – możemy proponować rolnikom najlepszą ochronę ubezpieczeniową, której koszt jest w znacznej części współfinansowany przez Ministerstwo Rolnictwa. Dopłaty sięgają do 65% wysokości składki. W oczywisty sposób dostępność oferty objętej dopłatami jest zatem uzależniona od środków przewidzianych na ten cel w budżecie państwa. W 2020 roku pula środków zabezpieczona na ten cel to 350 mln zł. To znacznie mniej nie tylko niż kwota zarezerwowane na ten cel w budżecie w latach ubiegłych (650 mln zł w roku 2019), ale przede wszystkim znacząco mniej niż kwota faktycznie wykorzystana w 2019 roku (około 500 mln zł).
Na wiosnę 2020 Concordia Polska prowadzi sprzedaż ubezpieczeń upraw w 2 etapach.
W pierwszym kroku od 10 lutego do 13 marca oferowana była możliwość doubezpieczenia upraw ozimych od ryzyka suszy. Z oferty tej skorzystało dwukrotnie więcej gospodarstw niż w roku 2019, podwojeniu uległa również ubezpieczona powierzchnia upraw. Choć szacujemy, że oferta ochrony upraw ozimych od suszy w Concordii stanowi aż 95% wszystkich polis w Polsce obejmujących ryzyko suszy, to byliśmy gotowi na objęcie ochroną większego areału upraw. Niestety warunki klimatyczne w Polsce uniemożliwiają oferowanie tej ochrony dłużej niż do początków marca – w późniejszych terminach oznaki suszy mogą już występować – tak jak to ma miejsce w 2020 roku – i zawarcie ubezpieczenia staje się niemożliwe.  Ubezpieczenie bowiem ze swojej istoty obejmuje zdarzenia przyszłe, losowe, które mogą się nam przytrafić, a nie zdarzenia, które już wystąpiły.
W kolejnym etapie – od 16 marca - spółka Grupy Generali dedykowana klientom z sektora agro rozpoczęła sprzedaż dotowanych ubezpieczeń upraw w pakietach wiosennych. Cieszymy się, że coraz liczniejsza grupa klientów docenia rozszerzony w 2020 roku zakres oferty, jak i potwierdzony przez lata profesjonalizm kadry zajmującej się szacowaniem szkód. Dodatkowo „niby-zima” spowodowała, że część prac polowych rozpoczęła się wcześniej niż zwykle. To przekłada się również na sprzedaż ubezpieczeń upraw rolnych. Już na koniec kwietnia areał objęty tarczą ochronną Concordii Polska jest znacznie większy niż w sezonie wiosennym ubiegłego roku.
W celu utrzymania odpowiedniego ryzyka całego portfela ubezpieczeń upraw od najbliższego poniedziałku - 11 maja dokonujemy modyfikacji oferty, co pozwala nam na objęcie ochroną większej powierzchni i ponowne udostępnienie na terenie całego kraju oferty z dopłatami do składek dla upraw standardowych czyli zbóż, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, roślin strączkowych, a także pozostałych roślin nie podlegających dopłacie z budżetu państwa.
Jednak mając na uwadze ograniczone środki budżetowe na dotacje do składek w tym roku, nie możemy niestety wykluczyć, że w kolejnych tygodniach oferta będzie dostępna wyłącznie w wariancie bez dopłat z budżetu. Z całą pewnością mocny popyt na ubezpieczenia upraw w sezonie wiosennym jest poważnym argumentem za rozważeniem uruchomienia przez Ministerstwo Rolnictwa dodatkowych środków na ten cel.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 'TUW'


Niestety  z dniem 1 maja  br. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" wstrzymało zawieranie umów ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa.
Tej wiosny ubezpieczenia upraw cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony rolników, o czym może świadczyć fakt, iż do dnia 30 kwietnia br. zawarliśmy ok. 70% więcej umów ubezpieczenia , niż miało to miejsce w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Nie jest tajemnicą, że  w 2020 roku kwota środków przeznaczona w budżecie państwa na dopłaty do składek za ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jest znacznie niższa niż w ubiegłym roku.
W przypadku chęci rolnika spełnienia obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych, TUW "TUW"  proponuje  zawarcie umowy ubezpieczenia bez dopłaty z budżetu państwa - poinformowała Katarzyna Niegowska, Dyrektor Biura Promocji i Organizacji Sprzedaży


gi


Picture of the author
Autor Artykułu:Grzegorz Ignaczewski
Pozostałe artykuły tego autora

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora

Ważne Tematy

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o., ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań. Akta rejestrowe przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym, KRS 0000101146, NIP 7780164903, REGON 630175513, kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN.

Wszystkie prezentowane w ramach niniejszego portalu treści są własnością Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o., są zastrzeżone i chronione prawem autorskim, kopiowanie i dalsze rozpowszechnianie treści jest zabronione. (art. 25 ust. 1 pkt 1b ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych)