StoryEditor

Skup chryzantem przez ARiMR: rząd podał stawki pomocy

Stawki pomocy dla producentów i sprzedawców kwiatów poszkodowanych w wyniku zamknięcia cmentarzy wyniosą 20 zł za chryzantemę doniczkową i 3 zł za chryzantemę ciętą - wynika z rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego w Dzienniku Ustaw. Wnioski o wsparcie należy złożyć do 6 listopada.
03.11.2020., 07:11h
W poniedziałek wieczorem w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wynika z niego, że stawka pomocy w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19 wyniesie 20 zł za sztukę chryzantemy doniczkowej i 3 zł za sztukę chryzantemy ciętej.

Wsparcie zostanie przyznane posiadaczom:
  • 50 sztuk chryzantem doniczkowych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku,
  • 200 sztuk chryzantem ciętych w fazie pełnej dojrzałości przeznaczonych do sprzedaży według stanu na dzień złożenia wniosku.

Wnioski na formularzu udostępnionym przez Agencję należy złożyć do 6 listopada do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem. 

Pieniądze zostaną wypłacone do końca tego roku.

Zgodnie z rozporządzeniem ARiMR ma ogłosić na swojej stronie internetowej informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne. Podmioty te mają czas do 12 listopada, by zgłosić się do ARiMR i do 16 listopada, by odebrać kwiaty. 

Jak czytamy w rozporządzeniu, chryzantemy nieodebrane w terminie do 16 listopada 2020 r. przez podmioty i instytucje, ich posiadacz oddaje niezwłocznie jako bioodpady podmiotowi zajmującemu się, zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów lub podmiotowi wskazanemu przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na jego stronie internetowej, odbierając od tych podmiotów na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne potwierdzenie liczby chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych jako bioodpady. Następnie, posiadacz chryzantem składa do kierownika biura powiatowego Agencji, w terminie do 30 listopada br., potwierdzenia odbioru, a posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis.
Kamila Szałaj
Autor Artykułu:Kamila Szałaj Redaktorka portalu tygodnik-rolniczy.pl i Tygodnika Poradnika Rolniczego. Kamila Szałaj jest ekspertką z zakresu polityki rolnej w Polsce oraz rynków rolnych. Specjalizuje się także w kwestii dopłat bezpośrednich i dotacji dla rolnictwa. Podejmuje też tematy dotyczące bezpieczeństwa w rolnictwie oraz interwencji w obronie rolników. Zdobyła 1. miejsce w ogólnopolskim konkursie KRUS „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. W 2018 roku odznaczona przez ministra rolnictwa medalem Zasłużony dla Rolnictwa.
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
14. kwiecień 2024 00:18