StoryEditor

Premia dla młodego rolnika 2023 – wszystko co musisz wiedzieć o nadchodzącym naborze

Już wkrótce ruszy pomoc związana z rozpoczęciem prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. Przyjmowanie wniosków na tzw. młodego rolnika ma się rozpocząć 30 sierpnia 2023 r. i potrwa do 29 września 2023 r.  To pierwszy nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027.
17.08.2023., 10:08h

Czym różnić się będzie ten od poprzednich naborów? 

Warunki Premii dla młodych rolników w ramach PS WPR 2023-2027 znacząco różnią się od swojej poprzedniej wersji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Podstawowa zmiana to zwiększona kwota pomocy. W obecnym naborze wynosić będzie aż 200 tys. zł. Beneficjent musi również pamiętać o kilku nowych zasadach.

Jakie warunki należy spełnić aby otrzymać premię dla młodego rolnika w 2023 roku?

Podobnie jak w poprzednich naborach, aby starać się o przyznanie premii dla młodych rolników, spełnić należy kilka warunków. Pomoc przysługuje osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia ale jednocześnie nie ukończyła 41 roku życia.

Dodatkowo beneficjent musi posiadać numer identyfikacyjny gospodarstwa, oraz odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. W przypadku braku spełnienia tego warunku, młody rolnik będzie mógł uzupełnić swoje kwalifikacje w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, zakładając, że rozpocznie uzupełnianie wykształcenia najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy.

Obowiązkowy, oprócz wniosku, jest również biznesplan, który rolnik zobowiązuję się wykonać w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym.  Najważniejszym z kryterium o którym należy pamiętać to data rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej. Aby ubiegać się o pomoc, beneficjent nie może prowadzić gospodarstwa wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Na co można wydatkować pieniądze z premii dla młodego rolnika?

Pomoc przyznawana jest w formie bezzwrotnej premii, w kwocie 200 tys. zł. Beneficjent otrzymuję ją w dwóch ratach: pierwsza w wysokości 70% kwoty przyznanej pomocy (140 tys. zł), druga w wysokości 30% (60 tys. zł).  Otrzymane fundusze mogą zostać przeznaczone m.in. na:

·         inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;

·         zakup nieruchomości rolnych (co istotne, wyklucza się zakup od najbliższych członków rodziny);

·         zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;

·         inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;

·         zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu i pojazdów służących wsparciu prowadzonej działalności;

·         zakup oprogramowania komputerowego.


W jaki sposób można składać wnioski o 200 tys. zł premii?

Kolejna zmiana to sposób składania wniosków. Od tego naboru wnioski o przyznanie wsparcia można będzie składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Czas pokaże, czy nie zniechęci to młodych rolników do wnioskowania o przyznanie pomocy.

Fot. Józefowicz

Agata Stachowiak
Autor Artykułu:Agata Stachowiak
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
02. marzec 2024 07:20