StoryEditor

Sprzeciw rolników! – KE likwiduje Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa?

Czy Komisja Europejska zlikwiduje Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa? Takie plotki już teraz wywołują ostry sprzeciw europejskich rolników. Copa-Cogeca stawia sprawę jasno: zmianą nazw nie rozwiąże się żadnych problemów.
wk
06.12.2023., 16:20h

Jeszcze nie rozpoczęła się kampania wyborcza przed czerwcowymi wyborami europejskimi, a w Brukseli już huczy od plotek i pomysłów na kolejną kadencję. Mówi się między innymi o planie utworzenia w Komisji Europejskiej dużej Dyrekcji Generalnej ds. Żywności (DG FOOD), która zastąpiłaby Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa (DG AGRI), przejmując jednocześnie kompetencje innych części Komisji Europejskiej. Planowane jest także powołanie Wiceprzewodniczącego Wykonawczego Komisji Europejskiej ds. Żywności.

Zielony Ład wdrażany zbyt wolno?

Dla organizacji, które uważają, że elementy reformy (najmocniej krytykowane przez rolników) składającej się na Europejski Zielony Ład, są wdrażane zbyt wolno, pomysł jest bardzo dobry.

Dla Guilii Riedo, cytowanej przez serwis Euractive, specjalistki ds. polityki ds. rolnictwa i zrównoważonej żywności w WWF Europe, wyznaczony Wiceprzewodniczący byłby „kluczowy do rozpoczęcia i ugruntowania przejścia na zrównoważony system żywnościowy UE”. „Wiceprezydent odegrałby kluczową rolę w zapewnieniu spójności politycznej celów przejściowych i reprezentowałby wiodącą pozycję UE w tej kwestii” – stwierdziła, dodając, że zapewni to bardzo potrzebną koordynację i współpracę między różnymi obszarami polityki. Wysłałoby to również „bardzo silny sygnał polityczny” do obywateli, pokazując, że uczynienie żywności bardziej zrównoważoną i dostępną jest „najwyższym priorytetem” – stwierdziła G. Riedo.

Komisja Europejska odmówiła komentarza na ten temat.

Przyszłość rolnictwa w ramach projektu europejskiego

Copa-Cogeca sprawę stawia jasno. Utworzenie DG FOOD byłoby kiepską i uproszczoną reakcją na prawdziwy i złożony problem polityczny, a mianowicie przyszłość rolnictwa w ramach projektu europejskiego. Obecnie istnieje kilka bardzo dobrych powodów, aby sprzeciwić się temu pomysłowi, który wykracza poza debatę semantyczną lub naturalną reorganizację administracyjną.

Szefowie Copa-Cogeca zwracają uwagę, że na utworzenie DG FOOD nalegają niektóre organizacje pozarządowe z siedzibą w Brukseli, od stowarzyszeń konsumenckich po grupy ekologiczne, oraz… międzynarodowe firmy spożywcze.

- Dziwny sojusz! Choć podawane powody są różne, łączy je chęć narzucenia odgórnego podejścia do niezbędnych zmian w rolnictwie. Jednak to ta sama ideologia doprowadziła do niepowodzenia programu „Od pola do stołu”, w którym nieszablonowe cele były oderwane od realiów w terenie – napisali Christiane Lambert ( Copa) i Ramon Armengol (Cogeca).

DG FOOD rozwiąże problemy w ramach "Od pola do stołu"? 

Copa-Cogeca zadała szereg retorycznych pytań:

  • czy samo utworzenie „DG FOOD” rozwiązałoby główne niedociągnięcia zidentyfikowane w ramach „Od pola do stołu”,
  • czy zostanie przeprowadzone ogólne badanie wpływu na rolnictwo planowanych reform w ramach Zielonego Ładu,
  • czy będzie zapewnione konkretne finansowanie tych inicjatyw pod nadzorem „DG FOOD”
  • czy inicjatywy wychodzące z „DG FOOD” będą w większym stopniu odpowiadać realiom w terenie,
  • czy „DG FOOD” rozwiąże problem dostosowania polityki handlowej UE do wymogów „Od pola do stołu”?

Na wszystkie te pytania Copa-Cogeca udziela negatywnej odpowiedzi.

Ale Copa-Cogeca przedstawiła propozycję, aby w Komisji Europejskiej powołać Wiceprzewodniczącego ds. obszarów rolniczych i wiejskich. Mógłby on zapewnić spójność wszystkich wniosków mających wpływ na społeczność rolniczą oraz zadbałby o to, aby rolnictwo mogło przejść transformację, nie pozostawiając nikogo w tyle, wspierając jednocześnie jak najwięcej gospodarstw.

- Aby uniknąć dalszego rozdźwięku między rolnikami a Komisją, proponujemy również wzmocnienie Grup Dialogu Obywatelskiego, które stanowią istotne fora debaty i dialogu między rolnikami, ludnością wiejską, organizacjami pozarządowymi i urzędnikami europejskimi – podsumowali Christiane Lambert ( Copa) i Ramon Armengol (Cogeca).

 

Wk

Fot: Canva

wkwk
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
29. luty 2024 18:04