StoryEditor

Szczegóły nowej pomocy dla pszczelarzy

Do 30 czerwca pszczelarze będą mogli składać wnioski o dodatkową pomoc na każdą rodzinę pszczelą. Do rozdysponowania jest ponad 35 milionów złotych, które może trafić do ponad 82 tys. rolników.  
08.05.2021., 16:05h
Znamy kolejne szczegóły dodatkowej pomocy dla rolników jaką proponuje ministerstwo rolnictwa. Do konsultacji społecznych przesłany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Dotacja do każdej rodziny pszczelej

Pierwsza zaproponowana zmiana dotyczy podmiotów prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół. - Pszczoły odpowiadają za zapylanie 80% roślin uprawnych i dziko rosnących. Jednakże zmieniające się warunki pogodowe (ciepłe zimy, zimne wiosny i ekstremalne zjawiska jak wichury, tornada, gradobicia) negatywnie wpływają na prowadzenie gospodarki pasiecznej. Występująca susza zimowa i wiosenna negatywnie wpływa na nektarowanie roślin pożytkowych, powodując konieczność przeznaczania dodatkowych środków finansowych na dokarmianie pszczół. Deficyt pożytków wiąże się ze spadkiem kondycji rodzin pszczelich i nasilaniem chorób pszczół, które skutkują ich dużą umieralnością – czytamy w uzasadnieniu projektu, który przyznaje, że Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa jest dużym wsparcie dla pszczelarzy, jednak nie zaspokaja on w pełni potrzeb pszczelarstwa szczególnie w zakresie dokarmiania pszczół w okresie bezpożytkowym oraz w sezonie jesienno-zimowym.

Dlatego MRiRW proponuje, aby pomoc była w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis zgodnie z unijnymi przepisami. 

Wnioski i zaświadczenia 


Aby ją otrzymać pszczelarz będzie musiał złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. Wnioski o pomoc będą mogły być składane do 30 maja roku, za który składany jest wniosek. Do niego należy dołączyć zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o wpisaniu do rejestru oraz liczbie pni pszczelich. Określenie „pień pszczeli” oznacza ul wraz z zasiedlającą go rodziną pszczelą i plastrami stanowiącymi gniazdo, przyjmuje się, że jeden pień pszczeli odpowiada jednej rodzinie pszczelej.

Wysokość pomocy


W projektowanym rozporządzeniu proponuje się, aby wysokość pomocy była ustalana jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą. Mając na względzie, że na dokarmianie rodziny pszczelej w okresie jesiennozimowym niezbędne jest zakupienie 10-15 kg cukru, proponuje się ustalenie stawki pomocy w wysokości 20 zł na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

Resort rolnictwa szacuje, że wysokość pomocy dla pszczelarzy wyniesie 35,5 mln zł i zostanie sfinansowana w ramach oszczędności w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2021 r. W kolejnych latach pomoc ta zostanie sfinansowana w ramach limitu środków przyznanych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
O pomoc może ubiegać się ponad 82 tys. pszczelarzy. 

W tym roku wnioski do końca czerwca 


Jednocześnie mając na względzie aktualny etap procedowania projektu rozporządzenia zaproponowano, aby w bieżącym roku wnioski o pomoc były składane do 30 czerwca. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
24. lipiec 2024 02:02