StoryEditor

To koniec skarg sąsiadów na pracę rolników? Ochrona dziedzictwa sensorycznego wsi

Ministerstwo rolnictwa nie wyklucza przygotowania ustawy o ochronie dziedzictwa sensorycznego wsi, która ma uchronić rolników przed skargami i karami za prowadzenie działalności rolniczej. Wzorem mogą być rozwiązania zastosowane we Francji.
12.01.2024., 10:47h

Interpelację poselską w sprawie ustawy o ochronie rolników przed skargami sąsiadów na dźwięki i zapachy powstające podczas szeroko rozumianej działalności rolniczej złożył w Sejmie poseł Norbert Kaczmarczyk z Prawa i Sprawiedliwości, który zwrócił uwagę, że takie prawo przyjęto już we Francji.

Francuski parlament w ostatnim czasie przyjął ustawę chroniącą rolników przed skargami sąsiadów na dźwięki i zapachy powstające podczas szeroko rozumianej działalności rolniczej. Jej celem jest także zapobieganie procesom wytaczanym rolnikom przez sprowadzających się na wieś mieszkańców miast. To problem, który widoczny jest również w wielu polskich obszarach, na których od lat prowadzona była działalność rolnicza – napisał poseł, który zapytał nowe kierownictwo czy ma w planach przyjąć podobne rozwiązania.

Specyfika pracy na wsi

Ministerstwo rolnictwa napisało, że analizuje wszystkie napływające sygnały dotyczące m.in. penalizowania działań w związku z wykonywaniem prac w gospodarstwach rolnych, zwłaszcza w okresie prac polowych, żniw, w godzinach porannych lub nocnych, ale również w zakresie zapachów.

Zdaniem resortu rolnictwa jest oczywiste, że warunki pracy na wsi są specyficzne, a prowadzenie działalności rolniczej może wywoływać pewne uciążliwości. Nierzadko również pojawiają się pewne konflikty wśród mieszkańców terenów wiejskich: rośnie presja w zakresie ograniczenia skali hałasu w dni wolne czy w porach nocnych (maszyny), stosowania nawozów, środków ochrony roślin czy też zapachów pochodzących z produkcji rolniczej. Obszary wiejskie ze względu na panujące tam więzi międzyludzkie były i pozostaną wyjątkowo otwarte na rozwój wszelkiego rodzaju ruchów i organizacji obywatelskich. Jednak nie można doprowadzić do wygaszania produkcji rolniczej na obszarach wiejskich z powodu waśni sąsiedzkich czy protestów mieszkańców. Należy również pamiętać o tym, że jedną z podstawowych funkcji obszarów wiejskich jest funkcja produkcyjna, umożliwiająca zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Ustawa? Niewykluczone

Działania w zakresie ewentualnego objęcia ochroną prawną charakterystycznych zapachów i odgłosów na terenach rolniczych, mogą być jednym ze sposobów ochrony dziedzictwa sensorycznego wsi, jako elementu szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego wsi. Równie ważne jest budowanie świadomości społecznej w zakresie różnych aspektów i skutków prowadzenia działalności rolniczej, a także poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat utrzymania dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich, które jest związane m.in. z prowadzeniem działalności rolniczej – napisał w odpowiedzi minister Czesław Siekierski, który zapewnił, że MRiRW przeanalizuje  możliwości odniesienia się w przepisach prawa do kwestii zdefiniowania i zapewnienia ochrony tzw. „dziedzictwa sensorycznego” polskiego krajobrazu, do którego należą dźwięki i zapachy charakterystyczne dla obszarów naturalnych i rolniczych.

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
22. maj 2024 14:26