StoryEditor

Ukraina z przepisami coraz bliżej UE?

Ukraina wdrożyła już blisko 80% unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i niemal połowę w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt. Jak konkurencja z Ukrainy wpłynie na rynek UE?
27.07.2021., 11:07h

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz systematycznie monitoruje działania Ukrainy, zmierzające do ustanowienia równoważonych warunków z unijnymi standardami w zakresie produkcji zwierzęcej. Do tej pory pojawiały się informacje o pracach nad ustawami zbliżającymi ukraińską produkcję do unijnej, między innymi w zakresie bezpieczeństwa żywności, standardów weterynaryjnych i higienicznych w łańcuchu produkcyjnym.

Ukraińcy naśladują przepisy UE

Ukraińskie firmy drobiarskie na przestrzeni ostatnich kilku lat podjęły także dobrowolne kroki w kierunku wprowadzenia nowych standardów dobrostanowych w chowie drobiu. Inicjatywy te przyjęły charakter samoregulacji ukraińskiej branży, na co z pewnością w dużym stopniu wpływ miały światowe trendy w zakresie  dobrostanu zwierząt i zrównoważonej produkcji rolnej oraz realizacja kluczowego celu Ukrainy, czyli umocnienie pozycji handlowej na rynku europejskim. Dla przykładu, warto przywołać chociażby inwestowanie największych producentów jaj na Ukrainie w chów kur niosek w systemie klatek wzbogaconych zgodny z unijnymi normami, czy też inwestycje w produkcję jaj wolnowybiegowych.

Z monitoringu prowadzonego przez analityków KIPDiP wynika, że 18 lutego 2021 roku Ministerstwo Sprawiedliwości zarejestrowało zarządzenie Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy dotyczące zatwierdzenia minimalnych dopuszczalnych norm dobrostanu przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich. Nowy akt dotyczył wszystkich gatunków zwierząt, a dodatkowe wymagania ustanowiono dla drobiu. Nowe standardy odnoszą się między innymi do minimalnej powierzchni dostępnej dla zwierząt, kwestii żywienia,  oświetlenia, hałasu, etc.

W drodze do UE

Przedstawiciele ukraińskiego ministerstwa wypowiedzieli się, że nadchodzące zmiany są kolejnym krokiem na drodze do integracji europejskiej. Ukraińskie władze zamierzają włączyć do ukraińskiego prawa unijne regulacje dotyczące dobrostanu zwierząt dla każdego z obszarów, które uznaje UE, czyli: dobrostan w czasie chowu zwierząt, dobrostan w transporcie oraz dobrostan podczas uboju. 

– Można domniemywać, że działania te posłużą jako karta przetargowa w negocjacjach nowych warunków handlowych w ramach obowiązującej umowy gospodarczej UE-Ukraina – twierdzą eksperci Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz.

Handel z Ukrainą

Z danych MRiRW dotyczących handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi w 2020 r. wynika, że spośród państw spoza UE najwięcej polskich towarów rolno-spożywczych trafiło na Ukrainę, osiągając wartość 760 milionów euro, co oznaczało wzrost o 27% w porównaniu z 2019 rokiem.

Z kolei import z Ukrainy w 2020 r. wyniósł 731,5 milionów euro wobec 708,6 mln euro rok wcześniej. 

wk
fot. pixabay

Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
17. lipiec 2024 22:41