StoryEditor

Umowa dzierżawy potwierdzona przez wójta

Jak poinformował resort rolnictwa, zawarcie umowy dzierżawy może potwierdzić właściwy miejscowo wójt.
27.10.2020., 10:10h

Wynika to z art. 28 ust. 4 pkt 1 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 2020, poz. 174). Wójt może to uczynić dla następujących celów:

  • spełnienia przez emeryta lub rencistę warunku zaprzestania prowadzenia produkcji rolniczej, jeżeli jednocześnie nie chce on wyzbyć się własności gospodarstwa rolnego (dzierżawa na 10 lat);
  • domniemania, że dzierżawca prowadzi na dzierżawie działalność rolniczą, celem objęcia go ubezpieczeniem w KRUS.


Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników nie precyzuje sposobu ani formy potwierdzania umowy dzierżawy – wójt potwierdza jedynie fakt zawarcia takiej umowy. Nie wynika, jednak w treść umowy, ani kto jest jej stroną. Oznacza to, że potwierdzenie to nie oznacza stwierdzenie, że taka umowa jest ważna i wywołuje określone skutki prawne.

Przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie zobowiązują wójta do prowadzenia rejestrów obejmujących potwierdzenia umów dzierżawy. To strony umowy dzierżawy muszą zadbać – czytamy w komunikacie MRiRW – by stosowne daty zostały ujawnione, np. organom podatkowym. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca. Podatnicy podatku rolnego, m.in. dzierżawcy są zobowiązani złożyć organowi podatkowemu (wójtowi) informacje o gruntach w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – zawarcia umowy dzierżawy.

Andrzej Sawa
Autor Artykułu:Andrzej Sawa
Pozostałe artykuły tego autora
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
18. kwiecień 2024 18:22