StoryEditor

Ustawa o grupach producentów uchwalona przez Sejm

Przy braku głosów przeciwnych Sejm uchwalił ustawę o grupach producentów rolnych i ich związkach. Posłowie zwracali uwagę, że nowe przepisy mają charakter techniczny. Tymczasem w Polsce zaledwie 1% rolników zrzesza się w grupach. 
12.07.2021., 20:07h
Zaproponowana przez MRiRW ustawa została opracowana w związku z przeglądem dotychczas obowiązujących przepisów o grupach producentów z 2000 r. Jest to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez rolników zaangażowanych w proces tworzenia grup producentów rolnych jak i same grupy. 
- Posłowie komisji w dyskusji ogólnej nad projektem podnosili problem bardzo małego zorganizowania polskich rolników w grupy producenckie lub inne formy organizacyjne, np. spółdzielnie. Mówimy o 1% do 2% rolników, więc każde ułatwienie w zorganizowaniu się jest wysoce pożądane – mówił w Sejmie poseł wnioskodawca Jan Duda z Prawa i Sprawiedliwości. 

Jakie będą zasady i zmiany?

Projekt zmniejsza obowiązkowy poziom wielkości wyprodukowanych produktów, jaka musi zostać sprzedana do grupy producentów z 80% do 70 %. Jednocześnie obowiązkiem tym objętych będzie co najmniej 90% producentów rolnych zrzeszonych w grupie. Teraz jest 100 %. Ta zmiana ma uelastycznić możliwość wykorzystywania części produkcji np. roślinnej w gospodarstwie członka grupy.

Duża część zmian dotyczy uproszczenia, uelastycznienia procedur administracyjnych. I tak dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR będzie miał 90 dni na wydanie decyzji o uznaniu grupy producentów rolnych oraz zatwierdzeniu planu biznesowego i dokonania wpisu grupy do rejestru grup. 

Liczba grup spada

Opozycja poparła zaproponowane przez rząd rozwiązania ale zwróciła uwagę na inny problem. - Zwracamy uwagę na bardzo dramatyczną sytuację. Otóż liczba grup producentów rolnych w Polsce spadła ze 1349 w 2014 r. do 886 w 2019 r. Mamy ogromną dysproporcję, np. w województwie wielkopolskim funkcjonuje 280 grup producentów rolnych, a w województwie świętokrzyskim zaledwie pięć. Zajmujemy bardzo dalekie miejsce, jeżeli chodzi o uznanie grup producentów rolnych w Unii Europejskiej. Przypomnę, że Niemcy mają ponad 2300 takich grup. Polskich grup zatwierdzonych na poziomie unijnym jest zaledwie 159 – mówił w Sejmie Piotr Borys z Koalicji Polskiej, który zauważył, że system zachęt do powstawania grup przestał działać. 

- Czy ta ustawa jest odpowiedzią na te problemy? Niestety nie. Projekt ustawy rozwiązuje pewne drobne kwestie organizacyjne związane z funkcjonowaniem grup, ale on nie spowoduje znaczącej poprawy sytuacji w tym zakresie. Być może powstrzyma tendencję zniżkową, ale nie oszukujmy się: 1% zrzeszonych rolników to nadal 1% - dodała posłanka Anita Sowińska z klubu parlamentarnego Lewicy. 

Ile jest zarejestrowanych grup producenckich w kraju?

Obecnie zarejestrowanych grup producentów rolnych jest 886, w których współpracuje ok. 12,5 tys. członków. Najwięcej jest grup prowadzących działalność w sektorze zbóż i nasion oleistych, trzody chlewnej czy producentów mleka. 
Za przyjęciem ustawy było 439 posłów, nikt nie był przeciw, a wstrzymały się 2 osoby.
wk
Masz pytanie lub temat?Napisz do autora
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
20. maj 2024 23:48